Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia a patobiochémia 1 (LS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba: ladislav.tureckyfmed.uniba.sk, monika.durfinovafmed.uniba.sk


Obsahová náplň výučby predmetu: KLINICKÁ BIOCHÉMIA A PATOBIOCHÉMIA 1

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. 15.02.2022

08,00 h – 09,40 h

Všeobecná klinická biochémia. Charakteristika analytických metód požívaných v klinickej biochémii, referenčné hodnoty.

Prof. Turecký

2. 22.02.2022

08,00 h – 09,40 h

Význam vyšetrovania plazmatických bielkovín v diagnostike ochorení.

Mgr. Kuračka

3. 01.03.2022

08,00 h – 09,40 h

Diagnosticky významné enzýmy v laboratórnej diagnostike.

Mgr. Kuračka

4. 08.03.2022

08,00 h – 09,40 h

Biochémia a patobiochémia syntézy tetrapyrolov, porfýrie

a ich diagnostika.

Mgr. Kuračka

5. 15.03.2022

08,00 h – 09,40 h

Metabolizmus lipoproteínov, vyšetrovanie lipidových parametrov v laboratórnej diagnostike.

Hyperlipoproteinémie a ich diagnostika.

Mgr. Kuračka

6. 22.03.2022

08,00 h – 09,40 h

Rizikové faktory aterosklerózy – lipidy, lipoproteín (a), lipoprint, homocysteín, fibrinogén.

Mgr. Kuračka

7. 29.03.2022

08,00 h – 09,40 h

Biochémia krvi. Hemoglobín, metabolizmus erytrocytu, hemoglobinopatie. Odbúranie hemoglobínu.

Hyperbilirubinémie a iktery.

Doc. Ďurfinová

8. 05.04.2022

08,00 h – 09,40 h

Biochémia krvi. Hemokoagulácia, jej poruchy a vyšetrovanie.

Doc. Ďurfinová

9. 12.04.2022

08,00 h – 09,40 h

Klinická biochémia a patobiochémia acidobázickej rovnováhy. Vyšetrovanie acidobázickej rovnováhy.

Doc. Ďurfinová

10. 19.04.2022

08,00 h – 09,40 h

Klinická biochémia a patobiochémia hospodárenia s minerálmi I – sodík, draslík, chloridy.

Doc. Ďurfinová

11. 26.04.2022

08,00 h – 09,40 h

Klinická biochémia a patobiochémia hospodárenia s minerálmi II – vápnik, horčík, fosfáty.

Doc. Ďurfinová