Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia a patobiochémia (ZS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba: ladislav.tureckyfmed.uniba.sk, monika.durfinovafmed.uniba.sk


Obsahová náplň výučby: KLINICKÁ BIOCHÉMIA A PATOBIOCHÉMIA 2

Obsahová náplň výučby predmetu: KLINICKÁ BIOCHÉMIA A PATOBIOCHÉMIA 2

pre študentov 2. ročníka odboru BIOCHÉMIA – magisterské štúdium

Prírodovedecká fakulta UK

P R E D N Á Š K Y

zimný semester – akademický rok 2021/2022

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

od 20.09.2021

Zahájenie akademického roku.

2. týždeň

od 27.09.2021

Základy patobiochémie a klinickej biochémie diabetes mellitus.

doc. Ďurfinová

3. týždeň

od 04.10.2021

Patobiochémia a laboratórna diagnostika hyperurikémií.

Mgr.  Kuračka

4. týždeň

od 11.10.2021

Laboratórna diagnostika v gastroenterológii.

prof. Turecký

5. týždeň

od 18.10.2021

Laboratórne vyšetrenia pri chorobách heparobiliárneho systému.

prof. Turecký

6. týždeň

od 25.10.2021

Základy laboratórnej diagnostiky v nefrológii.

prof. Turecký

7. týždeň

od 01.11.2021

Laboratórne vyšetrenia plodovej vody a likvoru.

prof. Turecký

8. týždeň

od 08.11.2021

Onkomarkery.

prof. Turecký

9. týždeň

od 15.11.2021

Laboratórna diagnostika v kardiológii.

doc. Ďurfinová

10. týždeň

od 22.11.2021

Laboratórna diagnostika v endokrinológii – štítna žľaza.

prof. Turecký

11. týždeň

od 29.11.2021

Laboratórna diagnostika v endokrinológii – kôra nadobličky.

RNDr. Ďurfinová

12. týždeň

od 06.12.2021

Exkurzia na oddelenie klinickej biochémie.

prof. Turecký