Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

učiteľ zodpovedný za výučbu:

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

<output>

učiteľ zodpovedný za výučbu:

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

</output>

<output>

učiteľ zodpovedný za výučbu:

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

</output>