Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

Časť náplne výučbovej látky (prednášok doc.Líšku), ktorá sa nebude vyučovať pre prerušenie výučby nahradzuje program výučby biochémie pre Všeobecné lekárstvo, táto náplň je uvedená na stránke ústavu.

učiteľ zodpovedný za výučbu:

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.