Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. stupeň vzdelávania

Doktorandské štúdium

odbor Biochémia 4-1-22

 

Nové trendy v klinickej biochémii
(oxidačný stres - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť) 

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

Vyučujúci:

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. PharmDr. V. Jakuš, CSc.,  RNDr. J. Muchová, PhD.,  Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.,  doc. Ing. I. Žitňanová, PhD.

Čas : vždy o 13:00  – 15:30 hod.

Termín kurzu:

14. – 15. 5.2020

21. – 22. 5.2020

Zmena začiatku kurzu sa nevylučuje. V prípade zmeny, táto bude uverejnená na webovej stránke ústavu, najneskoršie do 31. 4. 2020

Miesto konania: Knižnica Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 4 (NTU), 3. poschodie.

V prípade veľkého počtu záujemcov o kurz bude prednáška v posluchárni ústavu, Sasinkova 2 (STU), 2. poschodie.

Upresnenie miesta prednášok ako aj presný program prednášok bude oznámené na webe ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-chemie-biochemie-a-klinickej-biochemie-lf-uk/pedagogicka-cinnost/iii-stupen-vzdelavania/

Prednášky pre doktorandov 2020

Výučba prebieha vo štvrtok a piatok v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch

Termín:  14.5. a  15. 5.,  a  21. 5. a 22.5  2020  o 13:00 do 15:30

Miesto: Poslucháreň Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 2., NTU, 2. poschodie (prípadne Knižnica ústavu, vchod z NTU na Sasinkovej 4, 3. poschodie ) – v závislosti od počtu prihlásených doktorandov.

Miesto konania bude oznámené na webe ústavu: https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-chemie-biochemie-a-klinickej-biochemie-lf-uk/pedagogicka-cinnost/iii-stupen-vzdelavania/

Štvrtok 14. 5. 2020:

 • Chémia voľných radikálov - definícia, biologické vlastnosti, ich tvorba. (Z. Ďuračková). Oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a DNA. (Z. Ďuračková)
 • Účasť voľných radikálov vo fyziologických procesoch a vybraných patofyziologických podmienkach (psychické poruchy) (Z. Ďuračková)
 • Ochranné systémy proti účinku voľných radikálov (antioxidačné systémy). (Z. Ďuračková)

 Piatok 15.5.2020:

 • Metódy na stanovovanie voľných radikálov a antioxidantov (J. Muchová, Z. Ďuračková)
 • Význam prírodných látok (polyfenolov, polynenasýtených mastných kyselín a probiotík) s biomodulačnou aktivitou v prevencii a terapii. (J. Muchová, Z. Paduchová)
 • Kardiovaskulárne ochorenia (J. Muchová, M. Chomová) 

Štvrtok 21.5.2020:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení a stavov:        

 • Nádorové ochorenia (I. Žitňanová)
 • Ochorenia CNS (I. Žitňanová)
 • Zdravé starnutie  (I. Žitňanová, Z. Országhová )

Piatok 22.5.2020:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení - pokračovanie

 • Poškodenia pečene. (L. Turecký)
 • Diabetes mellitus. ( V. Jakuš)
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede (roundtable).