Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. stupeň vzdelávania

Doktorandské štúdium

odbor Biochémia 4-1-22

Povinne voliteľný predmet:       Nové trendy v klinickej biochémii

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

Výučba prebieha vo štvrtok a piatok v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch 

Termín:  18.5. a  19. 5.,  a  25. 5. a 26.5  2017  o 13:00 do 15:30

Miesto: Poslucháreň Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Sasinkova 2., NTU, 2. poschodie

Štvrtok 18. 5. 2017:

 • Chémia voľných radikálov - elektrónová štruktúra,  fyzikálno-chemické a  biologické vlastnosti, ich tvorba. (Z. Ďuračková)
 • Oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a DNA. (Z. Ďuračková)
 • Účasť voľných radikálov vo fyziologických procesoch. (Z. Ďuračková)
 • Ochranné systémy proti účinku voľných radikálov (antioxidačné systémy). (Z. Ďuračková)

Piatok 19.5.2017:

 • Oxidačný stres, jeho rozpoznanie a patofyziologický význam. (Z. Ďuračková)
 • Význam prírodných látok (polyfenolov, polynenasýtených mastných kyselín) s biomodulačnou aktivitou   v prevencii a terapii. (J. Muchová)
 • Metódy na stanovovanie voľných radikálov a antioxidantov. (J. Muchová)
 • Nádorové ochorenia (I. Žitňanová)

Štvrtok 25.5.2017:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení

 • Poškodenia pečene. (L. Turecký)
 • Diabetes mellitus. ( V. Jakuš)

Piatok 26.5.2017:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení - pokračovanie

 • Nervový systém. (V. Rendeková )
 • Kardiovaskulárne ochorenia. (V. Rendeková)
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede (roundtable).