Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty

02 / 90119 + klapka

Prednosta ústavu:

TURECKÝ Ladislav,  prof. MUDr. CSc.

416,  415

ZástupCA prednostu ústavu:

MUCHOVÁ Jana,  doc. RNDr. PhD.

411,  417

TajomníK ústavu:

Országhová Zuzana,  RNDr. PhD.

412

Sekretariát ústavu:

Chrappová Mária

415

pracovníci ÚSTAVU:

Andrezálová Lucia,  RNDr. PhD.

412

Barošková Želmíra,  RNDr.

562,  291

BYSTRICKÁ Zuzana,  Mgr. PhD.

853

Čársky Jozef,  prof. RNDr. CSc.

565

Dvořáková Monika,  Mgr. PhD.

855

Ďuračková Zdeňka,  prof. Ing. PhD.

564

Ďurfinová Monika,  RNDr. PhD.

575,  291

Ebringerová Miriam

557,  415

Haršányová Alžbeta

282

Horváthová Martina,  Mgr. PhD.

413

Chmelová Rozália

282

Chomová Mária,  Ing. PhD.

851

Jakuš Vladimír,  doc. PharmDr. CSc.

558

Ježovičová Miriama,  Ing. PhD.

413

KATRENČÍKOVÁ Barbora,  Ing.

414,  850

KOLÁČEK Marián,  RNDr. Mgr. PhD.

324

Koňariková Katarína,  Ing. PhD.

568,  290

Kudryová Ľubica

854

Kuračka Ľubomír,  Mgr. PhD.

567,  286

Laššánová Milada,  RNDr. CSc.

293,  574

LAUBERTOVÁ Lucia,  Ing. PhD.

563

Líška Branislav,  doc. MUDr. CSc.

560,  291

MIČUCHová Ľubica

414,  353

Míková Lýdia

354

Opálená Daniela

850,  353

OREŠANSKÁ Katarína, Mgr.

562,  291

Paduchová Zuzana,  RNDr. PhD.

417,  411

Rendeková Viera,  doc. MUDr. CSc.

572,  282

Šuttová Gabriela

353

Uhlíková Eva,  doc. RNDr. PhD.

573

Ujlakyová Viera

282,  316

Viktorínová Alena,  RNDr. PhD.

574,  282

Žitňanová Ingrid,  doc. Ing. PhD.

559

Doktorandi:

CÁDROVÁ Lucia,  Mgr.

324,  414

JANUBOVÁ Mária,  Mgr.

290

   GAJDOŠOVÁ Lívia,  Mgr.

414, 324

SZENTESIOVÁ Zuzana,  Mgr.

324,  414

Miestnosti:

Knižnica – chémia

354

Prípravovňa – chémia

353