Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty

 

02/593 57 + klapka

Prednosta ústavu:

 

Turecký Ladislav,  prof. MUDr. CSc.

416, 415, 283, 295

Zástupkyňa prednostu ústavu:

 

Muchová Jana,  doc. RNDr. PhD.

411

Tajomníčka ústavu:

 

Országhová Zuzana,  RNDr. PhD.

412

Sekretariát ústavu: 

 

Chrappová Mária

415, 557

Ostatní pracovníci:

 

Andrezálová Lucia,  RNDr. PhD.

412

Barošková Želmíra,  RNDr.

562,  291

Bystrická Zuzana,  Mgr. PhD. 293

Čársky Jozef,  prof. RNDr. CSc.

565

Dvořáková Monika,  Mgr. PhD.

559, 290

Ďuračková Zdeňka,  prof. Ing. PhD.

564, 415

Ďurfinová Monika,  RNDr. PhD.

575, 291

Ebringerová Miriam

415

Haršányová Alžbeta

415

Hederová Eva

295

Horváthová Martina,  Mgr. PhD.

413

Chandogová Ľubica

414,  353

Chmelová Rozália

415

Chomová Mária,  Ing. PhD.

413

Jakuš Vladimír,  doc. PharmDr. CSc.

558

Ježovičová Miriama,  Ing. PhD.

413

Koláček Marián, Mgr. PhD. 324

Koňariková Katarína,  Ing. PhD.

290

Kudryová Ľubica

293

Kuračka Ľubomír,  Mgr. PhD.

567,  286

Laššánová Milada,  RNDr. CSc.

293,  574

Laubertová Lucia,  Ing. PhD.

563, 290

Líška Branislav,  doc. MUDr. CSc.

560,  291

Míková Lýdia

354

Opálená Daniela

414,  353

Orešanská Katarína, Mgr. 291, 562

Paduchová Zuzana,  RNDr. PhD.

411

Rendeková Viera,  doc. MUDr. CSc.

572,  282

Ščigulinský Peter,  MUDr.

568, 286

Šuttová Gabriela

353

Uhlíková Eva,  doc. RNDr. PhD.

573,  295

Ujlakyová Viera

282,  316

Viktorínová Alena,  RNDr. PhD.

574,  282

Žitňanová Ingrid,  doc. Ing. PhD.

559,  290

Doktorandi:

 

Fülöp Matej,  MUDr.

324, 414

Janubová Mária, Mgr.

290
Piteková Barbora, MUDr. 566, 295

Rodaková Jarmila,  Mgr.

414, 324

Szentesiová Zuzana, Mgr. 414, 324

Vaváková Magdaléna,  Mgr.

414