Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

OZNAM v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby

Oznamujeme študentom, že výučbové materiály k prednáškam a seminárom, ktoré sa mali realizovať v období od 9.3.2020 do 20.3.2020 budú v priebehu 24-48 hodín zverejnené na stránke nášho ústavu podľa jednotlivých predmetov a študijných smerov.

Po obnovení výučby sa úvodné časti prednášok budú venovať otázkam študentov z problematiky, ktorú prešli v rámci samoštúdia.