Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Oznamujeme študentom  2. ročníka študijného odboru Biomedicínska fyzika, že výučba v šk. r. 2017/2018  LS zo Základov biochémie (prednášky a praktické cvičenia) začína

                  19. 02. 2018

Študenti  sa dostavia  na praktické cvičenie pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Sasinkova 2, 2. posch. podľa platného rozvrhu praktických cvičení zo Základov biochémie