Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická farmakológia

Informácie o skúške

Informácie o priebehu skúšky

Skúška pozostáva z 2 otázok, ktoré si študent vyberie losovaním a vypracuje písomne.

1. teoretická otázka

2. farmakoterapeutický plán

Otázky na skúšku z klinickej farmakológie 2018

Otázky na skúšku KF 2018

Skúška z klinickej farmakológie - farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeutický plán

Literatúra:

Wawruch, Laššánová, Tisoňová: Kapitoly z klinickej farmakológie (2012)

Kriška a kol.: Memorix klinickej farmakológie

Klinická farmakológia - leto 2018

Výučba povinne voliteľného predmetu

Klinická farmakológia sa začne

 01.03.2018 o 17:00

v seminárnej miestnosti Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie

Účasť na seminároch je povinná. 

 

Rozvrh klinickej farmakológie - leto 2018