Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

ROZVRHY

Výučba v letnom semestri 2017/2018 sa začína 19. februára 2018 podľa zverejneného rozvrhu.

 

Výučba pre študijné skupiny Ing. Cibulkovej sa začne 20.2.2018.

 

 

ROZVRHY: anglický jazyk, latinská lekárska terminológia, slovenský jazyk pre zahraničných študentov