Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PUBLIKÁCIE ÚSTAVU

2020

2019

2018

Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Angličtina pre zubné lekárstvo
Angličtina pre zubné lekárstvo

2017

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva

2013

Zborník DEMENZIE
Medicínska nemčina

2012

Angličtina pre všeobecné a zubné lekárstvo

2010

Anglická gramatika pre všeobecné, zubné lekárstvo a PhD.