Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PERSONÁLNE OBSADENIE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
prednosta ústavu
02/901 19 320
Pondelok10:00 – 11:00

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
+421 2 9011 9418
02/901 19 418
Streda08:30 – 09:30

Mgr. Katarína Chválová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii