Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PERSONÁLNE OBSADENIE

Ing. Janka Bábelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
02/901 19 418

Mgr. Oľga Vaneková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
tajomníčka ústavu
02/901 19 420

Ľubomíra Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
02/901 19 449

Ing. Mgr. Erika Jurišová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341

Mgr. Mária Šibalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborny asistent
02/901 19 815

Mgr. Melinda Vasiľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

ZAMESTNANCI NA MD

Mgr. Lucia Lauková, PhD. 

odborná asistentka, Lekárska fakulta,  Ústav cudzích jazykov

E-mail: lucia.laukovafmed.uniba.sk