Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Personálne obsadenie

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 53 20
Publikačná činnosť

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborná asistentka
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

Ing. Anna Cibulková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Milota Haláková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

PhDr. Valéria Jamrichová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Marína Kšiňanová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Poznámka
aktuálny e-mail: nikolajovalio.sk
Publikačná činnosť

PhDr. Beata Ricziová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 816
Publikačná činnosť

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 816
Miestnosť
M9
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Taranová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborná asistentka
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Melinda Vasiľová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

Mgr. Patricia Kotlebová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ľubomíra Lešková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
Telefón
593 57 449