Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PERSONÁLNE OBSADENIE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
prednosta ústavu
02/901 19 320
Streda14:30 – 15:30

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
+421 2 9011 9418
02/901 19 418
Pondelok11:00 – 12:00

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
tajomníčka ústavu
02/901 19 420
Piatok10:30 – 11:30

Ľubomíra Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
02/901 19 449
Pondelok08:00 – 14:00
Utorok08:00 – 14:00
Streda08:00 – 14:00
Štvrtok08:00 – 14:00
Piatok08:00 – 14:00

Mgr. Petra Červeňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent
02/901 19 817
Streda10:30 – 11:30

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Pondelok10:30 – 11:30

Mgr. Ľubomír Holík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
+421 2 9011 9944
02/901 19 816
Utorok13:00 – 14:00

Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
+421 2 9011 9945
02/901 19 816
Streda10:30 – 11:30

Mgr. Katarína Chválová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
Odborný asistent vysokej školy
02/90119 504
Pondelok11:30 – 12:30

PhDr. Valéria Jamrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Štvrtok15:30 – 16:30

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341
Utorok15:05 – 16:05

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Štvrtok12:00 – 13:00

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Štvrtok12:00 – 13:00

doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/901 19 504
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Pondelok12:30 – 13:30

Mgr. Marek Šibal, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Utorok10:00 – 11:00

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
+421 2 9011 9816
02/901 19 816
Pondelok09:30 – 10:30

Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Utorok12:00 – 13:00

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii