Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrh anglického jazyka pre doktorandov

Seminár PhDr. Nikolajovej Kupferschmidtovej, PhD. pre skupinu č. 2 sa začne 19. 2. 2018 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.


Seminár Ing. Anny Cibulkovej pre skupinu č. 3 sa začne vo štvrtok 22.2.2018 o 13.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.