Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

Doktorandi absolvujú podľa výsledku vstupného testu jednosemestrový kurz v letnom semestri šk. roku 2017/2018 alebo individuálne konzultácie (min. 2x). Doktorandi zaradení na individuálne konzultácie dostanú propozície ku skúške na konzultácii s vyučujúcim, ku ktorému si zaradení.

Odborný seminár pre doktorandov sa v letnom semestri šk. r. 2017/2018 začne v týždni od 19.2.2018.

 

Zaradenie do seminárov nájdete TU.

 

Študijná literatúra:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book