Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - zimný semester (ZL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 3. ročník zubné lekárstvo, zimný semester 2019/2020 (štvrtok, 14.30-16.20, Malá poslucháreň)

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia

1.

16.9-20.9    

2.

23.9-27.9 Pľúcna embólia. Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale Dr. Paulis
Mgr. Trubačová
Dr. Bachárová
Prof. Šimko

3.

30.9-4.10 Reštrikčné a obštrukčné ochorenia pľúc. Pneumónia. Respiračná insuficiencia Mgr. Trubačová
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

4.

7.10-11.10 Zlyhanie srdca, princípy terapie Dr. Stanko
Dr. Repová
Prof. Šimko

5.

14.10-18.10 Zlyhanie pečene. Cirhóza
TEST 4
Dr. Repová
Dr. Gardlík
Prof. Šimko
Dr .Slavkovský

6.

21.10-25.10 Vredová choroba žalúdka a duodena. Pankreatitída. Ileus Dr. Ondičová
Dr. Gardlík
Prof. Bernadič

7.

28.10-1.11
(1.11 Sviatok)
Diabetes mellitus, inzulínová rezistencia Doc. Celec
Prof. Bernadič

8.

4.11-8.11 Hyper- a hypotyreóza. Poruchy prištítnych teliesok Dr. Bachárová
Dr. Repová
Prof. Mladosievičová

9.

11.11-15.11
Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie
TEST 5
Doc. Ukropcová
Dr. Petríková
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

10.

18.11-22.11 Proteinúria, hematúria, nefritický a nefrotický syndróm, vyšetrenie moča Dr. Paulis
Dr. Hrenák
Prof. Šimko

11.

25.11-29.11 Akútne a chronické zlyhanie obličiek
Dr. Repová
Mgr. Aziriová
Prof. Mladosievičová

12.

2.12-6.12 Patofyziológia nádorových ochorení. Karcinogenéza
TEST 6

Dr. Petríková
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

13.

9.12-13.12 Etiopatogenéza epilepsie, migrény. Intrakraniálna hypertenzia a edém mozgu Mgr. Aziriová
Dr. Paulis
Prof. Šimko

13.
16.12-20.12 Hodnotenie kurzu
Náhrada cvičení a testov
Mgr. Krajčírovičová
všetci vyučujúci
       
 
TEST 4

téma "Patofyziológia dýchacieho systému"
 
 
TEST 5

téma "Patofyziológia GIT"
 
 
TEST 6

téma"Patofyziológia uropoetického systému"
 

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 3. ročník zubné lekárstvo, zimný semester 2019/2020 (štvrtok, 7.30-9.20, knižnica ÚPF )

týždeň

dátum

téma

prednášajúci

1.

     

2.

26.9.2019 Reperfúzny syndróm srdca Prof. F. Šimko

3.

3.10.2019 Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika. Pankreatitída. Ileus Prof. B. Mladosievičová

4.

10.10.2019 Ochorenia leukocytov, trombocytov a poruchy koagulácie Prof. B. Mladosievičová

5.

17.10.2019 Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu Dr. Ľ. Paulis

6.

24.10.2019 Anemický syndróm. Anémie Prof. F. Šimko

7.

31.10.2019 Choroby štítnej žľazy, prištítnych teliesok. Regulácia kalcia Doc. P. Celec
Dr. R. Gardlík

8.

7.11.2019 Cirhóza a zlyhanie pečene Prof. F. Šimko

9.

14.11.2019
Choroby nadobličiek, hypotalamu a hypofýzy Prof. F. Šimko

10.

21.11.2019 Inzulínová rezistencia. Diabetes melitus a jeho komplikácie Doc. B. Ukropcová

11.

28.11.2019 Proteínúria. Hematúria. Nefrotický a nefritický syndróm Prof. B. Mladosievičová

12.

5.12.2019 Akútne a chronické zlyhanie obličiek Prof. M. Bernadič

13.

12.12.2019 Mozgová ischémia a CMP, intrakraniálna hypertenzia, edém Prof. M. Bernadič

Rozvrh

Rozvrh hodín pre zubné lekárstvo, zimný semester 2019/2020
 
7.30 - 9.20

14.30 - 16.20

Štvrtok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
knižnica ÚPF
2.-13.týždeň


Patologická fyziológia
seminár
Malá poslucháreň
2.-14.týždeň