Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (ZL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2019/20 (utorok, 15.30-17.20, Ladzianskeho poslucháreň)

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
 
TEST 3


 

1.

17.2-21.2.2020 Patofyziológia ako predklinický odbor. Základy experimentálnej práce Mgr. Krajčírovičová
Mgr. Aziriová
Prof. Šimko

2.

24.2-28.2 Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka Mgr.Trubačová
Ing. Kováčová
Prof.Šimko

3.

2.3-6.3 Poruchy acidobázickej rovnováhy Dr. Petríková
Dr. Piteková
Prof. Mladosievičová

4.

9.3-13.3 Zápal, horúčka, bolesť Dr. Ondičová
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

5.

16.3-20.3 Endotelová dysfunkcia. Venózna insuficiencia a varixy
TEST 1
Dr. Gardlík
Dr.Tothová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský

6.

23.3-27.3
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu Dr. Baka
Dr. Paulis
Prof. Šimko

7.

30.3-3.4
Ateroskleróza. Stabilný a nestabilný AS plát. Komplikácie AS Dr. Poljak
Dr. Baka
Prof.Mladosievičová

8.

6.4-10.4
10.4 Sviatok
Patofyziológia červenej a bielej
krvnej zložky
TEST 2
Dr. Bachárová
Dr. Gardlík
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

9.

13.4-17.4
13.4 Sviatok
Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie
Dr. Paulis
Doc. Ukropcová
Prof. Bernadič10.

20.4-24.4
Regulácia TK. Hypertenzia
Mgr. Trubačová
Dr. Paulis
Prof.Šimko


11.

27.4-1.5
1.5 Sviatok
Elektrická aktivita srdca, poruchy rytmu, náhla smrť

Dr. Bachárová
Prof.Mladosievičová
Prof. Bernadič


12.

4.5-8.5
8.5 Sviatok
Všeobecný adaptačný syndróm - stres
TEST 3
Mgr. Aziriová
Mgr. Borbélyová
Prof. Šimko
Dr. Slavkovský

13.

11.5-15.5 Zápočty, hodnotenie kurzu
Náhrada cvičení a testov
Mgr. Krajčírovičová
Dr. Baka, dr. Repová
všetci vyučujúci
       
 
TEST 1

   
 
TEST 2


 

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2019/2020 (utorok, 13.30-15.20, Ladzianskeho poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

18.2.2020 Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm - stres Prof. F. Šimko

2.

25.2.2020 Poruchy rytmu, náhla kardiálna smrť Prof. B. Mladosievičová

3.

3.3.2020 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie Prof. F. Šimko

4.

10.3.2020 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Prof. F. Šimko

5.

17.3.2020 Regulácia TK, hypertenzia Dr. Ľ. Paulis

6.

24.3.2020 Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby Dr. Ľ. Paulis
Prof. F. Šimko

7.

31.3.2020 Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc. Pneumónia a respiračná insuficiencia Prof. M.Bernadič

8.

7.4.2020 Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale. Zlyhanie PK Prof. F. Šimko

9.

14.4.2020 Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie. Ateroskleróza Prof. F. Šimko

10.

21.4.2020 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie Doc. B. Ukropcová

11.

28.4.2020
Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových ochorení Prof. B. Mladosievičová

12.

5.5.2020
Molekulárna medicína. Vnútrobunkové signalizácie Doc. P.Celec

Rozvrh

Rozvrh hodín pre zubné lekárstvo, letný semester 2019/20
 
13.30 - 15.20

15.30 - 17.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň


Patologická fyziológia
seminár, sk.1,2,3,4
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň