Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (ZL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2017/18 (utorok, 15.30-17.20, Ladzianskeho poslucháreň)

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
 
TEST 3

téma "Patofyziológia KVS"
 

1.

19.2-23.2.2018 Patofyziológia ako predklinický odbor. Základy experimentálnej práce Mgr. Krajčírovičová
Mgr. Aziriová
Prof. Šimko

2.

26.2-2.3 Zápal, horúčka, bolesť Dr. Ondičová
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

3.

5.3-9.3 Poruchy acidobázickej rovnováhy Dr. Petríková
Prof. Mladosievičová

4.

12.3-16.3 Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka Mgr.Trubačová
Ing. Kováčová
Prof.Šimko


5.

19.3-23.3 Endotelová dysfunkcia.
Venózna insuficiencia a varixy
TEST 1
Dr. Gardlík
Dr.Tothová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský

6.

26.3-30.3
30.3 Sviatok
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu Dr. Baka
Dr. Paulis
Prof. Šimko

7.

2.4-6.4
2.4 Sviatok
Ateroskleróza. Stabilný a nestabilný AS plát. Komplikácie AS Dr. Poljak
Prof.Mladosievičová

8.

9.4-13.4 Patofyziológia červenej a bielej
krvnej zložky
Dr. Bachárová
Dr. Gardlík
Prof. Mladosievičová

9.

16.4-20.4 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie
TEST 2
Dr. Paulis
Doc. Ukropcová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský


10.

23.4-27.4 Regulácia TK. Hypertenzia
TEST 3
Dr. Paulis
Ing. Kováčová
Prof.Šimko
Dr. Slavkovský

11.

30.4-4.5
1.5 Sviatok
Elektrická aktivita srdca,
poruchy rytmu, náhla smrť
Dr. Bachárová
Prof.Mladosievičová
Prof. Bernadič


12.

7.5-11.5
8.5 Sviatok
Všeobecný adaptačný syndróm - stres Mgr. Aziriová
Mgr. Borbélyová
Prof. Šimko

13.

14.5-18.5 Zápočty, hodnotenie kurzu
Náhrada cvičení a testov
všetci vyučujúci
       
 
TEST 1

témy "Zápal, horúčka, apoptóza"
a "Poruchy objemu a zloženia telových tekutín, acidobázická rovnováha"
 
 
TEST 2

téma "Patofyziológia krvi"
 

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2017/2018 (utorok, 13.30-15.20, Ladzianskeho poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

20.2.2018 Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm - stres Prof. F. Šimko

2.

27.2.2018 Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby Dr. Ľ. Paulis
Prof. F. Šimko

3.

6.3.2018 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie Prof. F. Šimko

4.

13.3.2018 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Prof. F. Šimko

5.

20.3.2018 Regulácia TK, hypertenzia Dr. Ľ. Paulis

6.

27.3.2018 Poruchy rytmu, náhla kardiálna smrť Prof. B. Mladosievičová

7.

3.4.2018 Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale. Zlyhanie PK Prof. F. Šimko

8.

10.4.2018 Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc. Pneumónia a respiračná insuficiencia Prof. M.Bernadič

9.

17.4.2018 Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie. Ateroskleróza Prof. F. Šimko

10.

24.4.2018 Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových ochorení Prof. B. Mladosievičová

11.

1.5.2018
Sviatok
Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie Doc. B. Ukropcová

12.

8.5.2018
Sviatok
Molekulárna medicína. Vnútrobunkové signalizácie Doc. P.Celec

Rozvrh

Rozvrh hodín pre zubné lekárstvo, letný semester 2017/18
 
13.30 - 15.20

15.30 - 17.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň


Patologická fyziológia
seminár, sk.1,2,3,4
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň