Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - zimný semester (VL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, zimný semester 2019/2020

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
1. 16.9-20.9 Patofyziológia ako predklinický odbor.
Základy experimentálnej práce
Mgr. Krajčírovičová
Mgr. Aziriová
Prof. Šimko

2.

23.9-27.9 Zápal, horúčka, bolesť Dr. Ondičová
Dr. Hrenák
Prof. Mladosievičová
3. 30.9-4.10 Všeobecný adaptačný syndróm - stres Mgr. Aziriová
Mgr. Krajčírovičová
Prof. Šimko
4. 7.10-11.10 Poruchy acidobázickej rovnováhy

-    simulačné vzdelávanie    -
Mgr. Trubačová,
Dr. Paššáková,
Mgr. Borbelyová, Mgr. Konečná
Prof. Šimko

5.

14.10-18.10 Endotelová dysfunkcia
Venózna insuficiencia a varixy
TEST 1
Dr. Gardlík
Dr. Tothová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský
6. 21.10-25.10 Ateroskleróza
Stabilný a nestabilný AS plát
Dr. Repová
Dr. Poljak
Prof. Mladosievičová

7.

28.10-1.11
(1.11 sviatok)
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu Doc. Ukropcová
Dr. Repová
Prof. Bernadič

8.

4.11-8.11
Elektrická aktivita srdca, poruchy rytmu, náhla smrť
Dr. Bachárová
Dr. Stanko
Prof. Bernadič
9..11 11.11-15.11 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Dr. Hrenák
Doc. Ukropcová
Prof. Bernadič
10. 18.11-22.11
Regulácia TK. Hypertenzia
TEST 2
Dr. Paššáková
Dr. Paulis
Prof.Šimko
Dr. Slavkovský
11. 25.11-29.11 Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka
Dr. Stanko
Dr. Paššáková
Prof. Šimko
12. 2.12-6.12 Patofyziológia červenej a bielej krvnej zložky
TEST 3
Dr. Repová
Dr. Petríková
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

13.

9.12-13.12 Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
Mgr. Krajčírovičová
všetci vyučujúci
       
 
TEST 1

témy "Zápal, horúčka, apoptóza"
a "Poruchy objemu a zloženia telových tekutín, acidobázická rovnováha"
 
 
TEST 2

téma "Patofyziológia KVS"  
 
TEST 3

téma "Patofyziológia krvi"  

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, zimný semester 2019/2020 (štvrtok, 16.30-19.20, Veľká poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

19.9.2019
Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby
Prof. F. Šimko
Dr. Ľ. Paulis

2.

26.9.2019 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie
Prof. F. Šimko

3.

3.10.2019
Poruchy srdcového rytmu, náhla kardiálna smrť
Prof. B. Mladosievičová
Dr. L. Bachárová

4.

10.10.2019 Regulácia TK, hypertenzia Dr. Ľ. Paulis

5.

17.10.2019 Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových ochorení Prof. B. Mladosievičová

6.

24.10.2019 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Prof. F. Šimko

7.

31.10.2019 Pľúcna embólia. Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale, zlyhanie PK
Prof. F. Šimko

8.

7.11.2019 Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie. Ateroskleróza Prof. F. Šimko

9.

14.11.2019 Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm - stres Prof. F. Šimko

10.

21.11.2019 Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc. Pneumónia a respiračná insuficiencia Prof. M. Bernadič

11.

28.11.2019 Molekulárna medicína. Vnútrobunkové signalizácie Doc. P. Celec

12.

5.12.2019 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie Doc. B. Ukropcová

Rozvrh

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva na zimný semester 2019/2020
 
7.30 - 10.20

10.30 - 13.20
Pondelok Patologická fyziológia
seminár
18,19,20
Patologická fyziológia
seminár
13,14,15
Utorok Patologická fyziológia
seminár
1,2,3
 
Streda Patologická fyziológia
seminár
25,26,28
Patologická fyziológia
seminár
4,5,6
Štvrtok Patologická fyziológia
seminár
7,8,9
Patologická fyziológia
seminár
11,12,16
Piatok    
     
Pondelok   17.30 - 20.20
Patologická fyziológia
seminár
23,24,27
Utorok   17.30 - 20.20
Patologická fyziológia
seminár
10,21,22
Streda    
Štvrtok   16.30 - 19.20
PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

prednáška
1.-12. týždeň
Veľká poslucháreň
Piatok   14.30 - 17.20
Patologická fyziológia
seminár
17,29