Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - zimný semester (VL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, zimný semester 2017/2018

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
1. 18.9-22.9 Patofyziológia ako predklinický odbor.
Základy experimentálnej práce
Mgr. Krajčírovičová
Mgr. Aziriová
Prof. Šimko

2.

25.9-29.9 Zápal, horúčka, bolesť Dr. Ondičová
Dr. Hrenák
Prof. Mladosievičová
3. 2.10-6.10 Poruchy acidobázickej rovnováhy

-    simulačné vzdelávanie    -
Dr. Piteková, Mgr. Trubačová,
Dr. Paššáková,
Mgr. Borbelyová, Mgr. Konečná
Prof. Šimko
4. 9.10-13.10 Všeobecný adaptačný syndróm - stres
Mgr. Aziriová
Mgr. Krajčírovičová
Prof. Šimko

5.

16.10-20.10 Endotelová dysfunkcia
Venózna insuficiencia a varixy
TEST 1
Dr. Gardlík
Dr. Tothová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský
6. 23.10-27.10 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Dr. Hrenák
Doc. Ukropcová
Prof. Bernadič

7.

30.10-3.11
(1.11 sviatok)
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu Dr. Baka
Dr. Repová
Prof. Bernadič

8.

6.11-10.11
Regulácia TK. Hypertenzia
Dr. Paššáková
Dr. Paulis
Prof. Šimko
9. 13.11-17.11
(17.11 sviatok)
Ateroskleróza. Stabilný a nestabilný AS plát. Komplikácie AS
Dr. Setteyová
Dr. Poljak
Prof. Mladosievičová
10. 20.11-24.11
Elektrická aktivita srdca, poruchy rytmu, náhla smrť
TEST 3
Dr. Bachárová
Prof. Mladosievičová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský
11. 27.11-1.12 Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka
Dr. Schön
Dr. Paššáková
Prof. Šimko
12. 4.12-8.12 Patofyziológia červenej a bielej krvnej zložky
TEST 2
Dr. Repová
Dr. Setteyová
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

13.

11.12-15.12 Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
Mgr. Krajčírovičová
všetci vyučujúci
       
 
TEST 1

témy "Zápal, horúčka, apoptóza"
a "Poruchy objemu a zloženia telových tekutín, acidobázická rovnováha"
 
 
TEST 2

téma "Patofyziológia krvi"  
 
TEST 3

téma "Patofyziológia KVS"  

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, zimný semester 2017/2018 (štvrtok, 16.30-19.20, Veľká poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

21.9.2017 Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby
Prof. F. Šimko
Dr. Ľ. Paulis

2.

28.9.2017 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie
Prof. F. Šimko

3.

5.10.2017 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie
Prof. F. Šimko

4.

12.10.2017 Poruchy srdcového rytmu, náhla kardiálna smrť
Prof. B. Mladosievičová
Dr. L. Bachárová

5.

19.10.2017 Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových ochorení Prof. B. Mladosievičová

6.

26.10.2017 Regulácia TK, hypertenzia Dr. Ľ. Paulis

7.

2.11.2017 Pľúcna embólia. Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale, zlyhanie PK
Prof. F. Šimko

8.

9.11.2017 Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie. Ateroskleróza Prof. F. Šimko

9.

16.11.2017 Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc. Pneumónia a respiračná insuficiencia Prof. M. Bernadič

10.

23.11.2017 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie Doc. B. Ukropcová

11.

30.11.2017 Molekulárna medicína. Vnútrobunkové signalizácie Doc. P. Celec

12.

7.12.2017 Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm - stres Prof. F. Šimko

Rozvrh

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva na zimný semester 2016/2017
 
7.30 - 10.20

10.30 - 13.20
Pondelok Patologická fyziológia
seminár
18,19,20
Patologická fyziológia
seminár
13,14,15
Utorok Patologická fyziológia
seminár
1,2,3
 
Streda Patologická fyziológia
seminár
25,26,28
Patologická fyziológia
seminár
4,5,6
Štvrtok Patologická fyziológia
seminár
7,8,9
Patologická fyziológia
seminár
11,12,16
Piatok Patologická fyziológia
seminár
10,21,22
 
     
Pondelok   17.30 - 20.20
Patologická fyziológia
seminár
23,24,27
Utorok    
Streda    
Štvrtok   16.30 - 19.20
PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

prednáška
1.-12. týždeň
Veľká poslucháreň
Piatok   14.30 - 17.20
Patologická fyziológia
seminár
17,29,30