Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (VL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, letný semester 2017/2018

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
 
TEST 6

téma "Patofyziológia uropoetického systému"  

1.

19.2-23.2 Pľúcna embólia
Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale
Doc. Celec
Dr. Bachárová
Prof. Šimko

2.

26.2-2.3 Zlyhanie srdca, princípy terapie Dr. Baka
Dr. Paššáková
Prof. Šimko

3.

5.3-9.3 Zlyhanie pečene. Cirhóza Dr. Repová
Dr. Gardlík
Prof. Šimko

4.

12.3-16.3 Reštrikčné a obštrukčné ochorenia pľúc. Pneumónia. Respiračná insuficiencia Dr. Schön
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

5.

19.3-23.3 Vredová choroba žalúdka a duodena.
Pankreatitída. Ileus
- simulačné vzdelávanie -
TEST 4
Dr. Paššáková
Dr. Piteková
Mgr. Trubačová
Mgr. Borbelyová
Mgr. Konečná
Prof. Šimko
Dr. Slavkovský

6.

26.3-30.3
30.3 Sviatok
Diabetes mellitus, inzulínová rezistencia Doc. Celec
Prof. Bernadič

7.

2.4-6.4
2.4 Sviatok
Hyper- a hypotyreóza. Poruchy prištítnych teliesok
Dr. Bachárová
Dr. Gardlík
Prof. Bernadič

8.

9.4-13.4 Proteinúria, hematúria, nefritický a nefrotický syndróm,
vyšetrenia moča
TEST 5
Dr. Hrenák
Dr. Repová
Prof. Šimko
Dr. Slavkovský

9.

16.4-20.4 Akútne a chronické zlyhanie obličiek Dr. Piteková
Dr. Schön
Prof. Mladosievičová

10.

23.4-27.4 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie
TEST 6
Doc. Ukropcová
Dr. Petríková
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

11.

30.4-4.5
1.5 Sviatok
Patofyziológia nádorových ochorení. Karcinogenéza Dr. Petríková
Prof. Mladosievičová
Doc. Ukropcová

12.

7.5-11.5
8.5 Sviatok
Etiopatogenéza epilepsie, migrény.
Intrakraniálna hypertenzia a edém mozgu
Mgr. Aziriová
Dr. Paulis
Prof. Šimko

13.

14.5-18.5 Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
Mgr. Krajčírovičová
všetci vyučujúci
       
 
TEST 4

téma "Patofyziológia dýchacieho systému"  
 
TEST 5

téma "Patofyziológia GIT"  

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, letný semester 2017/2018 (streda, 16.30-19.20, Veľká poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

21.2.2018 Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu Dr. Ľ. Paulis

2.

28.2.2018 Reperfúzny syndróm srdca Prof. F. Šimko

3.

7.3.2018 Anemický syndróm. Jednotlivé anémie Prof. F. Šimko

4.

14.3.2018 Poruchy leukocytov, trombocytov a koagulácie Prof. B. Mladosievičová

5.

21.3.2018 Cirhóza a zlyhanie pečene Prof. F. Šimko

6.

28.3.2018 Choroby štítnej žľazy, prištítnych teliesok. Regulácia kalcia. Ileus
Doc. P. Celec

7.

4.4.2018 Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika. Pankreatitída. Prof. B. Mladosievičová

8.

11.4.2018 Choroby nadobličiek, hypotalamu a hypofýzy Prof. F. Šimko

9.

18.4.2018 Inzulínová rezistencia. Diabetes melitus a jeho komplikácie Doc. B. Ukropcová

10.

25.4.2018 Proteinúria. Hematúria. Nefrotický a nefritický syndróm Prof. B. Mladosievičová

11.

2.5.2018 Akútne a chronické zlyhanie obličiek Prof. M. Bernadič

12.

9.5.2018 Mozgová ischémia a CMP, intrakraniálna hypertenzia, edém
Prof. M. Bernadič

Rozvrh

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva na letný semester 2017/2018
 
7.30 - 10.20

10.30 - 13.20
Pondelok   Patologická fyziológia
seminár
16,17,18
Utorok   Patologická fyziológia
seminár
22,23,24
Streda Patologická fyziológia
seminár
25,26,27
Patologická fyziológia
seminár
28,29,30
Štvrtok Patologická fyziológia
seminár
1,2,3
Patologická fyziológia
seminár
4,5,6
Piatok Patologická fyziológia
seminár
7,8,9
Patologická fyziológia
seminár
10,11,12
 


16.30 - 19.20
Pondelok   Patologická fyziológia
seminár
13,14,15
Utorok   Patologická fyziológia
seminár
19,20,21
Streda   PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
1.-12. týždeň
Veľká poslucháreň