Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (BMF)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a cvičení z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia  Biomedicínska fyzika, 
 školský rok 2019/2020 
(streda, 10.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň    19.2.2020
Predklinický odbor, rizikové faktory, zlyhanie obličiek  (Dr. T.Baka, Dr. J.Hrenák)

2. týždeň    26.2.2020
Anemický syndróm, leukocytózy a leukopénie  (Dr. L.Petríková, Dr. K.Ondičová)

3. týždeň    4.3.2020
Poruchy srdcového rytmu  (Dr. L.Bachárová, Mgr. Trubačová)

4. týždeň     11.3.2020
Regulačné mechanizmy cirkulácie. Zlyhanie srdca  (Dr. T.Baka, Mgr. Trubačová)

5. týždeň     18.3.2020
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis, Mgr. Trubačová)

6. týždeň      25.3.2020
Mozgová ischémia, edém, intrakraniálna hypertenzia  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Aziriová)

7. týždeň      1.4.2020
Poruchy hypotalamu a neurohypofýzy  (Dr. K.Ondičová, Dr. Z.Poljak)

8. týždeň        8.4.2020
Metabolický sydróm. Dyslipoproteinémia  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

9. týždeň      15.4.2020
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S. Aziriová)

10. týždeň       22.4.2020
Dehydratácia, hyperhydratácia, poruchy acidobázickej rovnováhy 
(Mgr. S.Trubačová)

11. týždeň       29.4.2020 
Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Dr. R.Gardlik, Dr. K.Ondičová) 

12. týždeň     6.5.2020      
Oxygenácia, hypoxia, dyspnoe, respiračná insuficiencia  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L. Slobodová)

13. týždeň     13.5.2020  
Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale  (Dr. K.Ondičová,  Mgr. S.Trubačová)

14. týždeň     20.5.2020
Regulácia kalcia. Osteoporóza
Zápočty, kredity  (Dr. Ľ.Paulis, Mgr. S.Trubačová, Dr. K.Repová)

 


Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia Biomedicínska fyzika,
školský rok 2019/2020 
(utorok, 8.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň   18.2.2020
a.  Zlyhanie srdca, pľúcny edém. Bolesť  (Prof. F.Šimko)
b.  Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie (Prof. F.Šimko)

2. týždeň   25.2.20209
a.  Bolesť, horúčka, zápal   (Dr. K.Ondičová, Prof. M.Bernadič)
b.  Mozgová cirkulácia, ischémia mozgu. Cievne mozgové príhody  (Prof. M.Bernadič)

3. týždeň   3.3.2020
a.  Artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis)
b.  Hypertrofia srdca ako adaptačný mechanizmus. Kardiomyopatie  (Dr. Ľ. Paulis) 

4. týždeň   10.3.2020
a.  Molekulárna medicína, intracelulárne signalizácie   (Doc. P.Celec) 
b.  Oxidačný stres   (Doc. P.Celec)

5. týždeň   17.3.2020
a.  Chlopňové chyby srdca  (Prof. M.Bernadič)
b.  Ateroskleróza, stabilný a nestabilný AS plát  (Prof. M.Bernadič)

6. týždeň   24.3.2020
a.  Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová)
b.  Struma, hypotyreózy a hypertyreózy (Dr. K.Ondičová)

7. týždeň   31.3.2020
a.  Reštrikčné a obštrukčné choroby pľúc. Pneumónia  (Prof. M.Bernadič)
b.  Respiračná insuficiencia  (Prof. M.Bernadič)

8. týždeň  7.4.2020
a.  Poruchy adenohypofýzy   (Dr. K.Ondičová)
b.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek  (Prof. B.Mladosievičová)

9. týždeň    14.4.2020
a. Edém mozgu, intrakraniálna hypertenzia (Dr. Ľ.Paulis)
b. Všeobecný adaptačný syndróm-stres  (Mgr. S.Aziriová) 

10. týždeň    21.4.2020
a.  Anemický syndróm  (Dr. L.Petríková)
b.  Diabetes mellitus  (Doc. P.Celec)

11. týždeň    28.4.2020
a.  Hnačka, obstipácia  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)
b.  Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (Dr. K.Ondičová, Doc. B.Ukropcová)

12. týždeň    5.5.2020  
a.  Nefrotický a nefritický syndróm  (Dr. Ľ.Paulis)
b.  Patofyziológia nádorov, karcinogenéza  (Prof. B.Mladosievičová, Dr. L.Petríková)

13. týždeň    12.5.2020  
a.  Ileus. Pankreatitída  (Dr. K.Ondičová , Doc. B.Ukropcová)
b.  Fibrilácia a flutter komôr, náhla kardiálna smrť  (Dr. L.Bachárová)

14. týždeň    19.5.2020
a.  Portálna hypertenzia a cirhóza (Dr. Z.Poljak)
b.  Zlyhanie pečene  (Dr. Z.Poljak)

Rozvrh

Rozvrh hodín pre študijný program "Biomedicínska fyzika", letný semester 2019/2020
 
8.30 - 10.20

10.30 - 12.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

Streda

 
Patologická fyziológia
seminár, cvičenie
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica