Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (BMF)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a cvičení z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia  Biomedicínska fyzika, 
 školský rok 2017/2018  
(streda, 10.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň    21.2.2018
Predklinický odbor, rizikové faktory, zlyhanie obličiek  (Dr. T.Baka, Dr. J.Hrenák)

2. týždeň    28.2.2018
Anemický syndróm, leukocytózy a leukopénie  (Dr. L.Petríková, Dr. K.Ondičová)

3. týždeň    7.3.2018
Poruchy srdcového rytmu  (Dr. L.Bachárová, Ing. D.Kováčová)

4. týždeň     14.3.2018
Regulačné mechanizmy cirkulácie. Zlyhanie srdca  (Dr. T.Baka, Ing. D.Kováčová)

5. týždeň     21.3.2018
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia  (Ing. D.Kováčová, Dr. Ľ.Paulis)

6. týždeň      28.3.20186
Oxygenácia, hypoxia, dyspnoe, respiračná insuficiencia  (Doc. B.Ukropcová, Dr. M.Schön,Mgr. L.Slobodová)

7. týždeň      4.4.2018
Poruchy hypotalamu a neurohypofýzy  (Dr. K.Ondičová, Dr. Z.Poljak)

8. týždeň        11.4.2018
Metabolický sydróm. Dyslipoproteinémia  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

9. týždeň      18.4.2018
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S. Aziriová)

10. týždeň       25.4.2018
Dehydratácia, hyperhydratácia, poruchy acidobázickej rovnováhy
(Mgr. S.Trubačová, Dr. M.Schön)

11. týždeň       2.5.2018
Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Dr. R.Gardlik, Dr. K.Ondičová) 

12. týždeň     9.5.2018   
Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale  (Dr. K.Ondičová, Dr. K.Arendášová, Mgr. S.Trubačová)

13. týždeň     16.5.2018   
Mozgová ischémia, edém, intrakraniálna hypertenzia  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Aziriová)

14. týždeň     23.5.2018
Regulácia kalcia. Osteoporóza 
Zápočty, kredity   (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)


Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia Biomedicínska fyzika,
školský rok 2017/2018  
(utorok, 8.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň   20.2.2018
a.  Zlyhanie srdca, pľúcny edém. Bolesť  (Prof. F.Šimko)
b.  Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie (Prof. F.Šimko)

2. týždeň   27.2.2018
a.  Molekulárna medicína, intracelulárne signalizácie   (Doc. P.Celec) 
b.  Oxidačný stres   (Doc. P.Celec)

3. týždeň   6.3.2018
a.  Artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)
b.  Hypertrofia srdca ako adaptačný mechanizmus. Kardiomyopatie  (Dr. Ľ. Paulis, Ing. D. Kováčová) 

4. týždeň   13.3.2018
a.  Bolesť, horúčka, zápal   (Dr. K.Ondičová, Prof. M.Bernadič)
b.  Mozgová cirkulácia, ischémia mozgu. Cievne mozgové príhody  (Prof. M.Bernadič)

5. týždeň   20.3.2018
a.  Chlopňové chyby srdca  (Prof. M.Bernadič)
b.  Ateroskleróza, stabilný a nestabilný AS plát  (Prof. M.Bernadič)

6. týždeň   27.3.2018
a.  Reštrikčné a obštrukčné choroby pľúc. Pneumónia  (Prof. M.Bernadič)
b.  Respiračná insuficiencia  (Prof. M.Bernadič)

7. týždeň   3.4.2018
a.  Poruchy adenohypofýzy   (Dr. K.Ondičová)
b.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek  (Prof. B.Mladosievičová)

8. týždeň   10.4.2018
a.  Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová)
b.  Struma, hypotyreózy a hypertyreózy (Dr. K.Ondičová)

9. týždeň    17.4.2018
a. Edém mozgu, intrakraniálna hypertenzia (Dr. Ľ.Paulis)
b. Všeobecný adaptačný syndróm-stres  (Mgr. S.Aziriová) 

10. týždeň    24.4.2018
a.  Anemický syndróm  (Dr. L.Petríková)
b.  Diabetes mellitus  (Doc. P.Celec)

11. týždeň    1.5.2018
a.  Nefrotický a nefritický syndróm  (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)
b.  Patofyziológia nádorov, karcinogenéza  (Prof. B.Mladosievičová, Dr. L.Petríková)

12. týždeň    8.5.2018   
a.  Hnačka, obstipácia  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)
b.  Vredová choroba žalúdka a dvanástnika ( Doc. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)

13. týždeň    15.5.2018   
a.  Ileus. Pankreatitída  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. S.Vallová)
b.  Fibrilácia a flutter komôr, náhla kardiálna smrť  (Dr. L.Bachárová)

14. týždeň    22.5.2018
a.  Portálna hypertenzia a cirhóza (Dr. Z.Poljak)
b.  Zlyhanie pečene  (Dr. Z.Poljak)

Rozvrh

Rozvrh hodín pre študijný program "Biomedicínska fyzika", letný semester 2017/2018
 
8.30 - 10.20

10.30 - 12.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

Streda

 
Patologická fyziológia
seminár, cvičenie
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica