Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (BMF)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a cvičení z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia  Biomedicínska fyzika, 
školský rok 2020/2021 
(streda, 10.30-12.20, knižnica ÚPF)

NEAKTUÁLNE

1. týždeň    17.2.2021
Predklinický odbor, rizikové faktory, zlyhanie obličiek  (Dr. T.Baka, Dr. J.Hrenák)

2. týždeň    24.2.2021
Anemický syndróm, leukocytózy a leukopénie  (Dr. L.Petríková, Dr. K.Ondičová)

3. týždeň    3.3.2021
Poruchy srdcového rytmu  (Dr. L.Bachárová, Mgr. S.Trubačová)

4. týždeň     10.3.2021
Regulačné mechanizmy cirkulácie. Zlyhanie srdca  (Dr. T.Baka, Mgr. S.Trubačová)

5. týždeň     17.3.2021
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis, Mgr. S.Trubačová)

6. týždeň      24.3.2021
Mozgová ischémia, edém, intrakraniálna hypertenzia  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Aziriová)

7. týždeň      31.3.2021
Poruchy hypotalamu a neurohypofýzy  (Dr. K.Ondičová, Dr. Z.Poljak)

8. týždeň        7.4.2021
Metabolický sydróm. Dyslipoproteinémia  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

9. týždeň      14.4.2021
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S. Aziriová)

10. týždeň       21.4.2021
Dehydratácia, hyperhydratácia, poruchy acidobázickej rovnováhy 
(Mgr. S.Trubačová)

11. týždeň       28.4.2021 
Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Doc. R.Gardlik, Dr. K.Ondičová) 

12. týždeň     5.5.2021      
Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale  (Dr. K.Ondičová,  Mgr. S.Trubačová)

13. týždeň     12.5.2021  
Oxygenácia, hypoxia, dyspnoe, respiračná insuficiencia  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L. Slobodová)

14. týždeň     19.5.2021
Regulácia kalcia. Osteoporóza
Zápočty, kredity  (Dr. Ľ.Paulis, Mgr. S.Trubačová, Dr. K.Repová)

 


Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia Biomedicínska fyzika,
školský rok 2020/2021 
(utorok, 8.30-12.20, knižnica ÚPF)

NEAKTUÁLNE

1. týždeň   16.2.2021
a.  Zlyhanie srdca, pľúcny edém. Bolesť  (Prof. F.Šimko)
b.  Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie (Prof. F.Šimko)

2. týždeň   23.2.2021
a.  Molekulárna medicína, intracelulárne signalizácie (Doc. P.Celec)
b.
  Oxidačný stres (Doc. P.Celec)

3. týždeň   2.3.2021
a.  Artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis)
b.  Hypertrofia srdca ako adaptačný mechanizmus. Kardiomyopatie  (Dr. Ľ. Paulis) 

4. týždeň   9.3.2021
a.  Bolesť, horúčka, zápal   (Dr. K.Ondičová, Prof. M.Bernadič)
b.  Mozgová cirkulácia, ischémia mozgu. Cievne mozgové príhody  (Prof. M.Bernadič)

5. týždeň   16.3.2021
a.  Chlopňové chyby srdca  (Prof. M.Bernadič)
b.  Ateroskleróza, stabilný a nestabilný AS plát  (Prof. M.Bernadič)

6. týždeň   23.3.2021
a.  Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová)
b.  Struma, hypotyreózy a hypertyreózy (Dr. K.Ondičová)

7. týždeň   30.3.2021
a.  Poruchy adenohypofýzy   (Dr. K.Ondičová)
b.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek  (Prof. B.Mladosievičová)

8. týždeň  6.4.2021
a.  Reštrikčné a obštrukčné choroby pľúc. Pneumónia  (Prof. M.Bernadič)
b.  Respiračná insuficiencia  (Prof. M.Bernadič)

9. týždeň    13.4.2021
a. Edém mozgu, intrakraniálna hypertenzia (Dr. Ľ.Paulis)
b. Všeobecný adaptačný syndróm-stres  (Mgr. S.Aziriová) 

10. týždeň    20.4.2021
a.  Anemický syndróm  (Dr. L.Petríková)
b.  Diabetes mellitus  (Doc. P.Celec)

11. týždeň    27.4.2021
a.  Nefrotický a nefritický syndróm  (Dr. Ľ.Paulis)
b.  Patofyziológia nádorov, karcinogenéza  (Prof. B.Mladosievičová, Dr. L.Petríková)

12. týždeň    4.5.2021  
a.  Hnačka, obstipácia  (Doc. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)
b.  Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (Dr. K.Ondičová, Doc. B.Ukropcová)

13. týždeň    11.5.2021  
a.  Ileus. Pankreatitída  (Dr. K.Ondičová , Doc. B.Ukropcová)
b.  Fibrilácia a flutter komôr, náhla kardiálna smrť  (Dr. L.Bachárová)

14. týždeň    18.5.2021
a.  Portálna hypertenzia a cirhóza (Dr. Z.Poljak)
b.  Zlyhanie pečene  (Dr. Z.Poljak)

Rozvrh

Rozvrh hodín pre študijný program "Biomedicínska fyzika", letný semester 2019/2020 NEAKTUÁLNE
 
8.30 - 10.20

10.30 - 12.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

Streda

 
Patologická fyziológia
seminár, cvičenie
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica