Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Materiály na stiahnutie

Poznámka: Stiahnutie prednášok je podmienené registráciou na portáli MEFANET. Registrácia je bezplatná a umožňuje prístup aj k iným študijným materiálom ostatných lekárskych fakúlt v rámci Českej a Slovenskej republiky.

 

Fyziológia krvi

Krv - zloženie, vlastnosti, funkcie. Erytrocyty a ich funkcie.Krvné skupiny. Hemoglobín - zloženie, typy, deriváty. Leukocyty a ich účasť v imunite. Trombocyty a hemostáza. Krvná plazma - zloženie, funkcie, osmotický a onkotický tlak. Hematopoéza. Krv a regulácia acidobázickej rovnováhy.

 

Centrálny nervový systém - Prednáška 2

Vývin mozgových štruktúr, neurogenéza, synaptogenéza, gény a prostredie

 


Centrálny nervový systém - Prednáška 3

Fyziológia senzorického systému, percepcia bolesti, hypoalgézia, fyziológia motorického oddielu CNS, fyziológia autonómneho nervového systému


Centrálny nervový systém - Prednáška 3

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia spánku a bdenia, kôrové syndrómy, cirkadiánne rytmy.


Centrálny nervový systém - Prednáška 4

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia emócií, podnet - reakcia, emocionálna inteligencia, neuromediátory v emočnej fyziológii


Centrálny nervový systém - Prednáška 4

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia učenia a pamäte, anatomické koreláty a molekulárne aspekty učenia a pamäte


Centrálny nervový systém - Prednáška 5

Fyziológia reči, a rečových štruktúr, asymetria mozgových funkcií


 

Fyziológia výživy

Význam a zložky výživy, živiny a ich funkcie, súčasné problémy vo výžive, zásady správnej výživy, výživa a dentálne zdravie


 

Alternatívne smery vo výžive

Vegetariánska výživa, nevedecké alternatívne smery a ich riziká


 

Regulácia príjmu potravy

Regulačné centrá, základné mechanizmy regulácie, poruchy príjmu potravy


Gastrointestinálny systém

Základné funkcie GIT, motilita, sekrécia, absorbcia, funkcia pečene a žlčových ciest, funkcia pankreasu

 


 

Metabolizmus

Metabolická úroveň, bazálny metabolizmus a faktory, ktorého ovplyvňujú, zložky denného výdaja energie, metódy na stanovenie metabolickej úrovne, metabolizmus bielkovín, tukov a sacharidov, metabolizmus pri fyzickej aktivite, kyslíkový dlh,