Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Materiály na stiahnutie

Prednášky a praktiká na stiahnutie

Poznámka: Stiahnutie prednášok je podmienené registráciou na portáli MEFANET. Registrácia je bezplatná a umožňuje prístup aj k iným študijným materiálom ostatných lekárskych fakúlt v rámci Českej a Slovenskej republiky.

 

Fyziológia krvi

Krv - zloženie, vlastnosti, funkcie. Erytrocyty, hemoglobín. Krvné skupiny. Trombocyty a hemostáza. Leukocyty a ich imunitné funkcie. Krvná plazma - zloženie, funkcie, osnotický a onkotický tlak. Krvotvorba. Účasť krvi na riadení acidobázickej rovnováhy.

 

Neurobiologia_somatickych_chorob_NEI_interakcie_2016 

 

Meranie rýchlosti výdychu výdychomerom

Návod k úlohe na praktické cvičenia