Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrh hodín

Prednášky a praktické cvičenia z fyziológie sa začnú 19.2.2018.


Žiadame študentov, aby si na praktické cvičenia doniesli plášť. Odporúčame doniesť si na praktiká skriptá Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie.