Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Materiály na stiahnutie

Prednášky na stiahnutie

1. Endokrinná funkcia pankreasu (MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH)

- funkčná anatómia pankreasu, tvorba a sekrécia inzulínu, glukagónu a somatostatínu, účinky inzulínu, glukagónu a somatostatínu