Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Fyziologický ústav LF UK

 

Milá študentka, milý študent,


výučba fyziológie pokračuje, prebiehať bude v bezkontaktnej forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

 

Vaši pedagógovia budú s vami komunikovať elektronicky a touto formou vám sprostredkujú študijné materiály a zadania.

Žiadame Vás, aby ste postupovali podľa pokynov Vašich krúžkových učiteľov.

Zároveň Vás povzbudzujeme na systematické a efektívne využívanie možnosti samoštúdia.

 

Prosím, prečítajte si pokyny k výučbe:

Fyziológia: e-learningová výučba. Aktualizácia 23.4.2020

 

Žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali webstránky Fyziologického ústavu, budeme tu zverejňovať aktuálne materiály a informácie.

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu


 

 

Vítame vás na stránkach Fyziologického ústavu.

 

Najdete nás na Sasinkovej ulici 2 v budove starých teoretických ústavov.

 

Sekretariát ústavu sa nachádza na 1. poschodí.

Praktikáreň A a B sa nachádza na prízemí.

Praktikáreň C sa nachádza 1. poschodí.

Praktikáreň D sa nachádza na 2. poschodí.

 

 

Mapka