Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné materiály na stiahnutie a zadania

Študijné materiály budú priebežne uverejnené na webe.

Úlohy

- spracujte v tímoch 2-4 študentov

- rozsah na 1, max 2 Power pointové snímky

- v závere uveďte link na zdroje,  ktorých ste čerpali a mená študentov, ktorá sa podieľali v tíme

- pošlite e-mailom na adresu katarina.babinskafmed.uniba.sk najneskôr 2 hodiny pred začiatkom seminára.

 

Semestrálne projekty

- dvojice/trojice si spracujú témy, ktoré si vybrali (Crohnova choroba, obezita, histamínová intolerancia, diabetes mellitus, zdravie ústnej dutiny, celiakia, atopická dermatitída a mikrobióm)

- prezentácia tém: 28.11.2019 (4 alebo 5 tém), 5.12.2019 (4 alebo 5 tém)

- každý tím prosím pripraviť program na cca 20 minút - hlavnou súčasťou programu je power point prezentácia:

- "vedecká časť" - mala by obsahovať napr. charakterisitku poruchy, zdôvodnenie prečo je diéta indikovaná v jej prevencií alebo liečbe, charakterisitka/hlavné zásady diéty, uviesť: ak existujú oficiálne odporúčania odbornej spoločnosti, ak existujú štúdie, preukazujúce účinnosť diétyak sa študujú nejaké nové aspekty diéty, atď.

- "časť pre pacientov - laikov" - príklad informačného letáčika pre pacienta - zdôvodnenie, prečo je diéta prospešná, aká je jej podstata, odporúčané/neodporúčané potraviny, prípadne vzor jedálnička

- na záver pripravte cca 3 otázky pre spolužiakov, prostredníctvom ktorých si zopakujú hlavné fakty z prednesenej témy

Bude vítané ak si pripravíte aj role play na tému.

 

 

Prednášky 

Téma 6. Klinická výživa. Diétny systém pre nemocnice - základná charakteristika diét.

 

Téma 5. Vegetariánska výživa a iné alternatívne smery vo výžive 

 

Téma 4. Potraviny a živiny 

 

Téma 3. Minerálne látky, súčasný príjem živín, nutričné odporúčania/ zásady správnej výživy

 

Téma 2. Sacharidy a črevná mikrobiota. Bielkoviny. Vitamíny.

 

Téma 1. Význam výživy, zložky výživy, tuky

 

Zadania

Úloha 4.

- pokúste sa nájsť vedecký medicínsky článok o Surovej strave (Raw diet), hľadajte cez Pubmed alebo Google Scholar

- pošlite mi link + hlavné posolstvo článk

 

Úloha 3.

Prečítajte si článok o ketogénnej diéte. Prosím tímy, aby si na 1-2 snímky pripravili súhrn:

- v súvislosti s akými chorobami sa skúmala ketogénna diéta

- riziká a benefity

- má diéta vedecké opodstatnenie?

- iné fakty, ktoré vás zaujali.

 

Úloha 2

1. Nájdite 5 druhov ovocia s nízkym glykemickým indexom a 5 druhov oovocia s vysokým GI (urobre zoznam ovociev + GI).

2. Nájdite 10 potravín bohatých na potravinovú vlákninu (urobte zoznam potravina + obsah vlákniny/100 gramov alebo v 1 porcii).

3. Navrhnite kombináciu potravín, ktorá dodá odporúčané množstvo vlákniny a môže byť súčasťou 1-dňového jedálnička. Návrh má byť realistický a môže byť inšpisrovaný Vašimi stravovacími zvyklosťami/ preferenciami.

 

Úloha 1 

1. V literatúre zisitite, aké sú fyziologické/zdravotné účinky n-3 mastných kyselín.

2. Ktroré potraviny sú hlavným zdrojom n-3 mastných kyselín v strave?

3. Aký je denný odporúčaný príjem n-3 mastných kyselín, tiež n-6 mastných kyselín?

4. K zadaniu uveďte, z akých zdrojov ste čerpali (uveďte link).