Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Hanáček, Mokrý: Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov, Osveta, 2018, 255 s.

Dent JA, Harden RM. A Practical Guide for Medical Teachers. 5th ed. Churchill Livingstone Elsevier, 2013. 424 s.

Harden RM, Laidlaw JM. Essential Skills for a medical teacher 2e. An introduction to teaching and learning medicine. Churchill Livingstone Elsevier. 2016. 304 s.

AMEE and BEME Educational Guides