Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Princípy vzdelávania v medicíne

Princípy vzdelávania v medicíne - Principles of Medical Education

 

Vítame Vás na stránke k volitebnému predmetu Princípy medicínskeho vzdelávania/ Principles of Medical Education!

PVP 1 - Nové metódy vo výučbe- praktická skúsenosť

PVP 2 - Clinical Reasoning - klinické uvažovanie

 

 

Vyučujúci

 

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. - garant

 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

MUDr. Tomáš Dalloš, PhD.

MUDr. Tomáš Hitka

MUDr. Rudolf Drábek

MUDr. Ján Paleš, PhD.

MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

MUDr. Ivana Matejová

MUDr. František Šandor, PhD.

 

 

 

Informácie

Sylaby predmetu

 

1.       Špecifiká vzdelávania v dospelom veku

2.       Edukácia v medicíne –  jej ciele a výstupy v oblasti obsahu a foriem

3.       Simulačná výučba a jej formy – High Fidelity simulátory vo výučbe

4.       Efektívne hodnotenie v medicínskej edukácii, OSCEs (Objective Structured Clinical Exam)  a jeho aplikácia vo výučbe medicíny

5.       Klasické a aktívne formy vzdelávania v medicíne (prednášky, výučba v malých skupinách, Team-based learning, Project-based learning, Problem-based learning, Case-based learning) vo výučbe na LF

6.       Vzájomné učenie sa (peer-to-peer, near-peer  teaching) v praxi

7.       Špecifiká výučby pri lôžku pacienta, clinical reasoning vo výučbe, úloha reflexie v učení

8.       Tvorba kurikula, integrované kurikulum

9.       Výskum v medicínskej edukácii

10.     Projekt v medicínskom vzdelávaní

Odporúčaná literatúra

Hanáček, Mokrý: Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov, Osveta, 2018, 255 s.

Dent JA, Harden RM. A Practical Guide for Medical Teachers. 5th ed. Churchill Livingstone Elsevier, 2013. 424 s.

Harden RM, Laidlaw JM. Essential Skills for a medical teacher 2e. An introduction to teaching and learning medicine. Churchill Livingstone Elsevier. 2016. 304 s.

AMEE and BEME Educational Guides

Facebook Group Medical Education

https://www.facebook.com/groups/1871868262870296/

 

 

 

Máte ešte otázky?