Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Prihlasovanie na DP

Prosíme študentov, ktorí sa chcú prihlásiť na diplomovú prácu na Fyziologický ústav, aby okrem prihlásenia sa cez systém AIS prišli na osobnú konzultáciu so školiteľom diplomovej práce. Bez úvodnej konzultácie nemusia byť akceptovaní.