Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality

Konzultácie k prednáškam - organizačná zmena

Konzultácia k prednáškam z fyziológie sa bude konať ku každému tematickému celku jednorazovo formou mítingu v MS Teams. Konzultácia sa zvyčajne uskutoční v závere prednášok z danej kapitoly. O termínoch konzultácií budú studenti informovaní v predstihu. Povzbudzujeme, aby ste svoje otázky k téme písali do četu aj pred konzultáciou. 

Žiadame študentov, aby v prípade otázok pripájali hneď na začiatku konzultácie. Po zodopovedaní otázok sa konzultácia ukončí.

Zároveň sa od 4.10. 2021 ruší predchádzajúci systém, v rámci ktorého boli poskytované konzultácie ku každej prednáške jednotlivo.

 

 

Témy diplomových prác v akademickom roku 2020/21

Milé študentky, milí študenti,

témy diplomových prác a ďalšie inštrukcie nájdete po kliknutí  SEM