Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality

Začiatok výučby v zimnom semestri 2023/24

 

Výučba fyziológie v letnom semestri akademického roka 2023/24 sa začína

 

Všeobecné lekárstvo     

Praktické cvičenia - v týždni od 11-15.9.2023  

     - účasť povinná

     - v prvom týždni 11-15.9.2023 prebiehajú online cez MS teams (študenti dostanú pozvanie od krúžkového učiteľa)

     - v ďalších týždňoch sa konajú prezenčne v praktikárňach fyziologického ústavu

 

Prednášky - v týždni od 18-22.9.2023 

 

Zubné lekárstvo             

Praktické cvičenia aj prednášky - v týždni od 18-22.9.2023  

 

Biomedicínska fyzika         

Praktické cvičenia aj prednášky - v týždni od 18-22.9.2023  

 

Viac informácii o programe výučby fyziológie nájdete v sekcii Program prednášok a praktických cvičení a Rozvrh.