Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality

Podmienky získania kreditov z fyziológie

Milé študentky, milí študenti všeobecného lekárstva,

medzi podmienkami pre udelenie kreditov z fyziológie za letný semester bolo aj absolvovanie MCQ testu v závere semestra. V akademickom roku 2023/24 sa toto testovanie technických príčin neuskutoční, takže táto požiadavka neplatí.

S pozdravom

Tím Fyziologického ústavu

 

 

Začiatok výučby v letnom semestri 2023/24

 

Výučba fyziológie v letnom semestri akademického roka 2023/24 sa začína v pondelok 19.2.2024.

 

Všeobecné lekárstvo     

Praktické cvičenia sú od 19.2.2024 v prezenčnej forme, účasť je povinná. 

Prednášky sú v kombinovanej forme (online a prezenčne). Prvá prezenčná prednáška sa koná v termíne 28.2.2024.

 

Zubné lekárstvo             

Praktické cvičenia sú 19.2.2024 v prezenčnej forme, účasť je povinná. 

Prednášky sú v kombinovanej forme (online a prezenčne). Prvá prezenčná prednáška sa koná v termíne 28.2.2024.

  

Biomedicínska fyzika         

Prvé praktické cvičenia sa konajú v prezenčnej forme 22.2.2024, účasť je povinná. 

Prednášky sú v prezenčnej forme, prvá prednáška sa koná v termíne 22.2.2024.