Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality

Podvádzanie počas skúšky

Pri písaní kreditových testov sa učitelia stretli s prípadmi  písania odpovedí odkopírovaných z učebníc alebo internetových zdrojov. Takéto konanie považujeme za poľutovaniahodné a nedôstojné študenta medicíny a budúceho lekára. Ide o priestupok voči študijnému poriadku a Etickému kódexu Univerzity Komenského. Ak sa takéto konanie zistí pri záverečnej skúške, budú z toho vyvodené dôsledky.

Prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu

 

 

Skúška z fyziológie - organizačné pokyny (aktualizácia 20.4.2020)

Skúška sa koná formou videokonferencie na MS Teams.

Presné organizačné pokyny nájdete TU

 

 

Program online výučby fyziológie Všeobecné lekárstvo - aktualizácia

V súlade s pokynom vedenia LFUK sa uskutočnila v programe pre tento semester zmena a výučba končí 15.5.2020. Študenti, ktorí majú splnené všetky podmienky, môžu od 18.5.2020 absolvovať záverečnú skúšku z fyziológie.  

Aktualizovaný program nájdete TU

Týždeň  18.5.-22.5.2020 je náhradným týždňom. Žiadame študentov, aby komunikovali so svojimu učiteľmi a doplnili si chýbajúce testy a zadania.

 

 

Informácie o záverečnej skúške z fyziológie - Všeobecné lekárstvo

Informácie nájdete TU

 

 

Výučba a skúška z fyziológie - Zubné lekárstvo.

Najnovšie informácie pre študentov zubného lekárstva nájdete TU.

 

 

Pokyny k online výučbe fyziológie

Fyziológia: e-learningová výučba. Aktualizácia 24.3.2020