Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

OZNAM (4.10.2017)

ŠTUDOVŇA – KOSTI (P3)

 

študovňa kostí

bude každú stredu od 11. októbra 2017

 v praktikárni č. 3

 od 8,00 do 12,00

 

 

 V prípade neprítomnosti prosím zvoniť na p. Ozaniakovú – I. posch. Anatomického ústavu

alebo na p. Gálffyovú - prízemie AÚ

Podmienky pre získanie kreditov

I. ROČ. ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI – Anatómia 1  

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

         a.       Kosti a spojenia chrbtice, hrudníka, lebky, hornej a dolnej končatiny

         b.      Svaly a topograficko-anatomické oblasti

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Študent, ktorý nedosiahne 80% má právo na dva opravné termíny z každého testu

5.      Opravné testy budú určené v priebehu semestra

6.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických cvičeniach

7.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia zo svalov

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V LETNOM SEMESTRI – Anatómia 2

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

         a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hlavy a krku

         b.      Centrálna nervová sústava

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Teoretická (predpitevný pohovor) a Praktická skúška:

a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hornej a dolnej končatiny

b.      Zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha

5.      Študent, ktorý nedosiahne 80% z testu alebo neuspeje na praktickej skúške má právo na dva opravné termíny z každej formy

6.      Opravné testy a skúšanie budú určené v priebehu semestra

7.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických a pitevných cvičeniach

8.      Kredity  udeľuje  skúšajúci

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA z anatómie

sa skladá z:

     a.       PRAKTICKÁ ČASŤ

     b.      TEST

     c.       ÚSTNA ČASŤ

1.      Študent musí úspešne absolvovať praktickú časť a test pred absolvovaním ústnej časti skúšky.

2.      V prípade opakovania záverečnej skúšky je študent povinný opakovať len neúspešnú časť skúšky

Výsledky testov

 

Výsledky testov 1. r. Zubné lekárstvo - svaly

Výsledky testov 1. r. Zubné lekárstvo - kosti kĺby 

 

Tabuľka hodnotenia testov v zimnom a letnom semestri 2017/18  (testy pre odbor zubné lekárstvo a testy pre odbor všeobecné lekárstvo (pitevné testy periférne nervy a cievy a testy z CNS) - minimálna hranica pre splnenie je 80%

 

pln.poč.

100

A

100 - 96

B

95 - 92

C

91 - 88

D

87 - 84

E

83 - 80

Fx

79 - 0

  

pln.poč.

200

A

200 - 192

B

191 - 184

C

183 - 176

D

175 - 168

E

167 - 160

Fx

159 - 0