Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

OZNAM (4.1.2018)

ŠTUDOVŇA – KOSTI (P3)

 

 študovňa kostí a študium v pitevni

bude každú stredu od 10. januára 2018

 v praktikárni č. 3 a v pitevni

 od 10,00 do 13,00

 

(za požičané kosti sa u službukonajúcej necháva záloha ISIC karta)

 

 V prípade neprítomnosti v P3 prosím zvoniť na p. Ozaniakovú – I. posch. Anatomického ústavu

alebo na p. Gálffyovú - prízemie AÚ

Oznam (3.2.2017) dotazy ku skúške

Akékoľvek dotazy týkajúce sa skúšky adresujte

 

na pani Ľubicu Hillovú

 

alebo 

 

na tajomníka ústavu a zástupcu prednostky MUDr. Hishama El Falougiho, PhD.

 

nie na sekretariát ústavu!

Podmienky pre získanie kreditov

 

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO


PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI – Anatómia 1


1.      Aktívna účasť na všetkých praktických cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

        a.       Kosti a spojenia chrbtice, hrudníka, hornej končatiny a dolnej končatiny

        b.      Kosti a spojenia lebky

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.       Študent, ktorý nedosiahne 80% má právo na dva opravné termíny z každého testu

5.      Opravné testy budú určené v priebehu semestra

6.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických cvičeniach

 7.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

 

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V LETNOM SEMESTRI – Anatómia 2


1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

        a.       Zo svalov a topografickoanatomických oblastí

        b.      Zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Teoretická skúška zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha (predpitevný pohovor)

5.      Praktická skúška zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha

6.      Študent, ktorý nedosiahne 80 % z testu alebo neuspeje na praktickej skúške má právo na dva opravné termíny z každej formy

7.      Opravné termíny budú určené v priebehu semestra

8.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických a pitevných cvičeniach

9.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol pitevné cvičenia

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI 2. ročník – Anatómia 3

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 1 testu:

        a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hlavy a krku, hornej a dolnej končatiny

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Praktická skúška:

        a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hlavy a krku, hornej a dolnej končatiny

        b.      Centrálna nervová sústava

5.      Študent, ktorý nedosiahne 80% z testu alebo neuspeje na praktickej skúške má právo na dva opravné termíny z každej formy

6.      Opravné testy a skúšanie budú určené v priebehu semestra

7.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na pitevných a praktických cvičeniach

8.      Kredity  udeľuje  skúšajúci pri záverečnej skúške

 

 

Záverečná skúška z ANATÓMIE

sa skladá z:

a.     PRAKTICKÁ ČASŤ

b.     TEST

c.     ÚSTNA ČASŤ

1.      Študent musí úspešne absolvovať praktickú časť a test pred absolvovaním ústnej časti skúšky.

2.      V prípade opakovania záverečnej skúšky je študent povinný opakovať len neúspešnú časť skúšky.

 

 

Výsledky testov

 

Študenti 1. ročníka VšL, ktorí nenapísali resp. nesplnili podmienky pre získanie kreditu si dohodnú opravný termín so svojím asistentom

 

Výsledky testov z kostí a kĺbov A & B - 1. r. VšL - 15. decembra 2017

Výsledky testov z kostí a kĺbov B - 1. r. VšL - 11. decembra 2017

Výsledky testov z kostí a kĺbov A - 1. r. VšL - 13. novembra 2017

Výsledky popitevných testov - periférne cievy a nervy - 2 VšL - 10. novembra 2017 poobede - doplnené 13.11.

Výsledky testov z kostí a kĺbov A - 1. r. VšL - 10. novembra 2017

Výsledky popitevných testov - periférne cievy a nervy - 2 VšL - 10. novembra 2017 ráno

Výsledky popitevných testov - periférne cievy a nervy - 2 VšL - 26. októbra 2017

Výsledky popitevných testov - periférne cievy a nervy - 2 VšL - 13. októbra 2017

 Výsledky popitevných testov - periférne cievy a nervy - 2 VšL - 6. októbra 2017

 

Tabuľka hodnotenia testov v zimnom a letnom semestri 2017/18 (testy pre odbor zubné lekárstvo a testy pre odbor všeobecné lekárstvo (pitevné testy periférne nervy a cievy a testy z CNS) - minimálna hranica pre splnenie je 80%

 

pln.poč.

100

A

100 - 96

B

95 - 92

C

91 - 88

D

87 - 84

E

83 - 80

Fx

79 - 0

  

pln.poč.

200

A

200 - 192

B

191 - 184

C

183 - 176

D

175 - 168

E

167 - 160

Fx

159 - 0