Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

 1. ACB Vybrané klasifikácie v internej medicíne / J. Payer ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2016
 2. ADE Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 2 asociovaný s autoimunitnou hypofyzitídou a celiakiou / K. Hrubišková ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 11 (2010), s. 1169-1176
 3. ADE Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení - skúsenosti jedného centra / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 90-96
 4. ADF Bežná variabilná imunodeficiencia / K. Hrubišková, J. Payer
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 33-34
 5. ADF Výživa a imunitný systém / K. Hrubišková, J. Payer
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 4 (2014), s. 29-31
 6. ADF Sklerotizujúca mezenteritída - diagnostická výzva / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 25-28
 7. ADF Vitamín D a imunitný systém / K. Hrubišková, P. Jackuliak, J. Payer
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 19-24
 8. ADF Liečba intravenóznymi imunoglobulínmi / K. Hrubišková, J. Payer
  In: Slovenský lekár. - Roč. 26, č. 1-2 (2016), s. 19-24
 9. ADF Hereditárny angioedém v ambulancii internistu / Katarína Hrubišková, Miloš Jeseňák, Juraj Payer
  In: Interná medicína. - Roč. 20, č. 1 (2020), s. 11-14
 10. ADF Hereditárny angioedém - raritné ochorenie v podmienkach Slovenska / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 1, 5-7
 11. ADM Hereditárny angioedém ako príčina bolestí brucha / K. Hrubišková, P. Jackuliak, J. Payer
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, č. 2 (2014), s. 149-153
 12. ADM Weberova-Christianova choroba: kazuistika / Kristína Brázdilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 64, č. 10 (2018), s. 961-965
 13. ADM Recombinant human C1 esterase inhibitor as short-term prophylaxis in patients with hereditary angioedema / Anna Valerieva ... [et al.]
  In: The journal of allergy and clinical immunology. In practice. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 799-802
 14. ADN Canakinumab as monotherapy for treatment of familial Mediterranean fever - first report in Central and Eastern Europe region / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 4 (2018), s. 198-200
 15. AFG Hereditary angioedema in Slovakia - results from national pilot study / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Allergy. - Roč. 72, suppl. 103 (2017), s. 592
 16. AFG Recombinant C1 esterase inhibitor for short-term prophylaxis in patients with hereditary angioedema / Andrea Zanichelli ... [et al.]
  In: Annals of Allergy, Asthma and Immunology [elektronický dokument]. - Roč. 121, č. Suppl. 5 (2018), s. S36-S37 [print]
 17. AFG Recombinant Human C1 Esterase Inhibitor as Short-Term Prophylaxis for Dental Procedures in Patients With Angioedema: A Case Series / Anna Valerieva ... [et al.]
  In: Journal of allergy and clinical immunology [elektronický dokument]. - Roč. 143, č. 2 Supplement S (2019), s. AB37-AB37, Abstrakt 111 [print]
 18. AFG Familial Mediterranean fecer in Slovakia - clinical and genetic charakteristics of Slovak cohort / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatric Rheumatology [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. Suppl. 1 (2019), s. 47-47 [online]
 19. AFG Familiárna stredomorská horúčka v ambulancii reumatológa - kazuistika / D. Čierny ... [et al.]
  In: Česká revmatologie. - Roč. 22, č. 4 (2014), s. 211-212
 20. AFG Národný register hereditárneho angioedému (HAE) v Slovenskej republike / M. Hrubiško, M. Jeseňák, K. Hrubišková
  In: Alergie. - Roč. 18, suppl. 1 (2016), s. 74-75
 21. AFG Management of hereditary Angioedema in Slovak Republic - national survey results / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: C1 INH : C1-inhibitor deficiency workshop 2017. - ISBN 978-615-5270-35-2. - Budapešť : [s.n.], 2017. - S. 108
 22. AFG Results from an interim analysis of a Ruconest treatment registry in Europe / R. Hakl ... [et al.]
  In: C1 INH : C1-inhibitor deficiency workshop 2017. - ISBN 978-615-5270-35-2. - Budapešť : [s.n.], 2017. - S. 88
 23. AFH Biologická liečba v manažmente autoinflamačných chorôb / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Biologická liečba v teórii a praxi 4. - ISBN 978-80-971357-4-4. - Dunajská Lužná : AHO5, 2017. - S. 18-19 [online]
 24. AFH Monogénne syndrómy periodických horúčok na Slovensku - známa i neznáma / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 31, č. 2 (2017), s. 69
 25. AFH Autoimflamatórne ochorenia / M. Olejárová, K. Hrubišková, J. Payer
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, Suppl. 1 (2014), s. 20
 26. AFH Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ 2 asociovaný s hypofyzitídou - kazuistika / K. Hrubišková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 25
 27. AFH Perspektívy v liečbe hereditárneho angioedému / Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková, Peter Bánovčin
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S2 (2018), s. 10-11
 28. AFH Akútna urtikária ako prvý klinický prejav toxického poškodenia pečene / K. Hrubišková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 23
 29. AFH Bežný variabilný imunodeficit - kazuistika / Ivana Trochanová, Katarína Hrubišová, Peter Čižnár
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S2 (2019), s. 17-18
 30. AFH Familiárna stredomorská horúčka v ambulancii imunológa / K. Hrubišková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 22
 31. AFH Národný register hereditárneho angioedému (HAE) v Slovenskej republike / Martin Hrubiško, Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková
  In: Medicínsky monitor. - Roč. 8, č. 3-4 (2018), s. 33-33
 32. BFA Familial Mediterranean Fever in Slovakia - Not so Rare Disease as Expected - Experience of National Center for Periodic Fever Syndromes / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies. - Delft : European Society for Immunodeficiencies, 2018. - S. [1-1]
 33. BFA Autoinflammatory diseses in differential diagnosis of recurrent abdominal pain in the praxis of paediatric gastroenterologist in Central Europe / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: ESPGHAN : 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. - [S.l.] : European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 2017. - S. 309
 34. BFB Hereditárny angioedém - spoločný problém ORL a imunológa / M. Jeseňák, K. Hrubišková, P. Bánovčin
  In: ORL 2017. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 23-24
 35. BFB Biologická liečba ako perspektíva v manažmente hereditárneho angioedému / Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková, Peter Bánovčin
  In: Biologická liečba v teórii a praxi : zborník recenzovaných príspevkov : Roč. 5. - ISBN 978-80-971357-9-9. - Dunajská Lužná : AHO5, 2019. - S. 22-23
 36. GII Autoinflamácia v praxi : jasne - stručne - prehľadne. / Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková
  Bratislava : [s.n.], 2019