Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

 1. ABD Financovanie zdravotníctva / K. Morvay ... [et al.]
  In: Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. - ISBN 978-80-969507-9-9. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011. - S. 193-215
 2. ABD Závery správy a identifikácia kľúčových výziev slovenského zdravotníctva v strednodobom a dlhodobom horizonte / Tibor Hlavatý
  In: Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. - ISBN 978-80-969507-9-9. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011. - S. 217-229
 3. ACA Základy klinického výskumu / Tibor Hlavatý
  Praha : Grada, 2016
 4. ACB Vybrané klasifikácie v internej medicíne / J. Payer ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2016
 5. ADC Decrease of trabecular bone score reflects severity of Crohn's disease: results of a case-control study / Anna Krajčovičová ... [et al.]
  In: European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 101-106
 6. ADC Combination therapy with an immunomodulator and anti-TNFalpha agent improves bone mineral density in IBD patients / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 8, No. 12 (2014), s. 1693-1701
 7. ADC Vitamin D therapy in inflammatory bowel diseases: who, in what form, and how much? / T. Hlavatý, A. Krajčovičová, J. Payer
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 9, No. 2 (2015), s. 198-209
 8. ADC Delayed hypersensitivity reaction after initial dose of infliximab: a case report / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol. 26, No. 4 (2014), s. 485-487
 9. ADC Biosimilars in the therapy of inflammatory bowel diseases / T. Hlavatý, J. Letkovský
  In: European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol. 26, No. 6 (2014), s. 581-587
 10. ADC Colorectal cancer screening in patients with ulcerative and Crohn´s colitis with use of colonoscopy, chromoendoscopy and confocal endomicroscopy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol. 23, No. 8 (2011), s. 680-689
 11. ADC ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment / Joana Torres ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & colitis. - Roč. 14, č. 1 (2020), s. 4-22
 12. ADC Clustering of (auto)immune diseases with early-onset and complicated inflammatory bowel disease / M.B. de Mesquita ... [et al.]
  In: European Journal of Pediatrics. - Vol. 168, Iss. 5 (2009), s. 575-583
 13. ADC Cholelithiasis and markers of nonalcoholic fatty liver disease in patients with metabolic risk factors / T. Koller ... [et al.]
  In: Scandinavian Journal of Gastroenterology. - Vol. 47, No. 2 (2012), s. 197-203
 14. ADC The value of myenteric plexitis to predict early postoperative Cron´s disease recurrence / M. Ferrante ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 130, No. 6 (2006), s. 1595-1606
 15. ADC Evaluation of short-term responsiveness and cutoff values of inflammatory bowl disease questionnaire in Crohn´s disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Inflammatory Bowel Diseases. - Vol. 12, No. 3 (2006), s. 199-204
 16. ADC Polymorphisms in apoptosis genes predict response to infliximab therapy in luminal and fistulizing Crohn´s disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Alimentary Pharmacology & Therapeutics. - Vol. 22, No. 7 (2005), s. 613-622
 17. ADC Predictive model for the outcome of infliximab therapy in Crohn´s disease based on apoptotic pharmacogenetic index and clinical predictors / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Inflammatory Bowel Diseases. - Vol. 13, No. 4 (2007), s. 372-379
 18. ADC ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: surgical treatment / Michel Adamina ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & colitis. - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 155-168
 19. ADC Association of organic cation transporter perianal penetrating Crohn´s disease but susceptibility to IBD / S. Vermeire ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 129, Iss. 6 (2005), s. 1845-1853
 20. ADC The impact of major depressive disorder on the short- and long-term outcome of Crohn´s disease treatment with infliximab / P. Persoons ... [et al.]
  In: Alimentary Pharmacology & Therapeutics. - Vol. 22, Iss. 2 (2005), s. 101-110
 21. ADC New protocol for DNA extraction of stool / B.M. Machiels ... [et al.]
  In: Biotechniques. - Vol. 28. Iss. 2 (2000), s. 286-290
 22. ADC Pathophysiology and risk factors for cholelithiasis in patients with Crohn's disease / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S173-S182
 23. ADC Drug-induced liver injury in inflammatory bowel disease: 1-year prospective observational study / T. Koller ... [et al.]
  In: World Journal of Gastroenterology. - Vol. 23, No. 22 (2017), s. 4102-4111
 24. ADC Impact of smoking cigarette on the mRNA expression of cytokines in mucosa of inflammatory bowel disease / Zuzana Vrablicová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S183-S192
 25. ADC Dosing interval and diagnosis predict infliximab levels in patients with inflammatory bowel disease on maintenance treatment / Anna Krajčovičová ... [et al.]
  In: Acta Gastro-Enterologica Belgica. - Roč. 81, č. 4 (2018), s. 465-470
 26. ADC Seasonal changes of circulating 25-hydroxyvitamin D correlate with the lower gut microbiome composition in inflammatory bowel disease patients / Katarína Šoltys ... [et al.]
  In: Scientific Reports [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 7. apríl (2020), s. [1-15], Art. no. 6024 [online]
 27. ADC Higher vitamin D serum concentration increases health related quality of life in patients with inflammatory bowel diseases / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: World Journal of Gastroenterology. - Vol. 20, No. 42 (2014), s. 15787-15796
 28. ADC Biological therapy in inflammatory bowel diseases: access in Central and Eastern Europe / F. Rencz ... [et al.]
  In: World Journal of Gastroenterology. - Vol. 21, No. 6 (2015), s. 1728-1737
 29. ADD The relationship between selected VDR gene polymorphisms and susceptibility to inflammatory bowel disease in Slovak population / Martina Stuchlíková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 5 (2019), s. 573-581
 30. ADD Assay design and optimization of mutant-enriched PCR based method for detection of K-ras gene mutation in pancreatic carcinoma / J. Ugorčáková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 5 (2006), s. 363-371
 31. ADE Rodiny s rizikom rakoviny hrubého čreva I. Familiárna adenomatózna polypóza / T. Hlavatý, Ľ. Lukáč, I. Ďuriš
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 50, č. 6 (2004), s. 470-478
 32. ADE Rodiny s rizikom rakoviny hrubého čreva II. Hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm / T. Hlavatý, Ľ. Lukáč, I. Ďuriš
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 50, č. 8 (2004), s. 606-614
 33. ADE Advances in medical therapy for Crohn´s disease / G. D´Haens, T. Hlavatý
  In: Current Gastroenterology Reports. - Vol. 6, No. 6 (2004), s. 496-505
 34. ADE Prevalencia markerov poškodenia pečene u pacientov s metabolickými rizikovými faktormi / T. Koller ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2010), s. 183-189
 35. ADE Prognostické faktory a načasovanie endoskopie u akútneho nevarikózneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu / T. Koller ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 65, č. 5 (2011), s. 286-293
 36. ADE Rodinný výskyt kolorektálnych karcinómov a ich skríning medzi prvostupňovými príbuznými pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, č. 6 (2005), s. 285-292
 37. ADE Vplyv bazálnej koncentrácie prolaktínu na výskyt komplikácií a na prognózu pacientov s cirhózou pečene / T. Koller ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, č. 5 (2009), s. 468-473
 38. ADE Diagnostika a liečba pacientov s Peutz-Jeghersovým syndrómom / E. Kresanová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 64, č. 2 (2010), s. 14-21
 39. ADE Výskyt a rizikové faktory alergických ochorení u detí predškolského veku v priemyselnom a vidieckom regióne Slovenska / A. Hlavatá ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 12 (2008), s. 668-676
 40. ADE Význam vitamínu D pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach / T. Hlavatý, A. Krajčovičová, J. Payer
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 66, č. 1 (2012), s. 37-43
 41. ADF Positive family history promotes participation in colorectal cancer screening / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 10 (2005), s. 318-323
 42. ADF Familiárna adenomatózna polypóza - klinický pohľad a príklady zo života / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 10 (2004), s. 517-520
 43. ADF Syndróm dráždivého čreva ako prejav sklerodermie / Anna Krajčovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 4 (2019), s. 197-199
 44. ADF Fekálna mikrobiálna transplantácia pri ulceróznej kolitíde - naša prvá skúsenosť / Mária Kachlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 32-35
 45. ADF Liečba ulceróznej kolitídy po transplatácii obličky / Z. Lešková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 4 (2017), s. 180-182
 46. ADF Perianálne fistuly pri Crohnovej chorobe / Monika Adamcová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 95-98
 47. ADF Identifikácia pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva so zvýšeným rizikom komplikácií systémovej imunosupresie / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 16, č. 4 (2017), s. 188-191
 48. ADF Prekarcenózy hrubého čreva / Tibor Hlavatý
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 39-43
 49. ADF Zriedkavá komplikácia biologickej liečby u pacienta s ulceróznou kolitídou / Z. Lešková ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 175-177
 50. ADF Perimyokarditída ako zriedkavá komplikácia liečby mesalazínom pri ulceróznej kolitíde / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 15, č. 4 (2016), s. 178-180
 51. ADF Prevalence of mutations in thiopurine S-methyltransferase gene among Slovak IBD patients / B. Desatová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 5 (2012), s. 282-284
 52. ADF Ileus z pohľadu nechirurga / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 4 (2019), s. 157-160
 53. ADF Detection of point mutations in KRAS oncogene by real-time PCR-based genotyping assay in GIT diseases / J. Ugorčáková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 2 (2012), s. 73-79
 54. ADF Reštrikčná kardiomyopatia ako príčina Gordonovej choroby a jej zlepšenie liečbou heparínom / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 98-99
 55. ADF Heterotopic pancreas in gastric antrum with macroscopic appearance of gastric polyp / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 3 (2002), s. 117-120
 56. ADF Osteoporóza u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva / Anna Krajčovičová, Tibor Hlavatý, Juraj Payer
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 5-7
 57. ADF Sklerotizujúca mezenteritída - diagnostická výzva / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 25-28
 58. ADM Intramurálna disekcia pažeráka / M. Lučenič ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 92, č. 8 (2013), s. 450-454
 59. ADM Smoking, breastfeeding, physical inactivity, contact with animals, and size of the family influence the risk of inflammatory bowel diseases in a Slovak case-control study / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 1, No. 2 (2013), s. 109-119
 60. ADM Význam fekálneho kalprotektínu v diagnostike a liečbe nešpecifických črevných zápalových ochorení / J. Letkovský, T. Hlavatý
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, č. 1 (2015), s. 43-49
 61. ADM Access to biologicals in Crohn's disease in ten European countries / M. Péntek ... [et al.]
  In: World Journal of Gastroenterology. - Vol. 23, No. 34 (2017), s. 6294-6305
 62. ADM Fekálna mikrobiálna terapia / I. Šturdík, T. Hlavatý, J. Payer
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 2 (2016), s. 147-151
 63. ADM Potenciálne škodlivá expozícia radiačnému žiareniu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami liečenými biologickou liečbou / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, č. 1 (2014), s. 19-23
 64. ADM Hemosuccus pancreaticus - raritná komplikácia chronickej pankreatitídy / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 10 (2016), s. 833-836
 65. ADM Validation of the Slovak version of the SIBDQ questionnaire in a cohort of inflammatory bowel disease patients / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 2 (2019), s. 138-142
 66. ADM Odporúčania PS-IBD SGS - optimalizácia biologickej liečby pri strate odpovede po indukcii a počas udržiavacej fázy liečby / Miloš Greguš ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 5 (2018), s. 426-431
 67. ADM Význam merania obehových časov a elasticity pečene v porovnaní s MELD pri odhade jednoročného rizika nepriaznivého priebehu klinicky diagnostikovanej cirhózy / T. Koller ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 5 (2016), s. 351-359
 68. ADM Biosimilar infliximab CT-P treatment in patients with inflammatory bowel diseases - a one-year, single-centre retrospective study / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, č. 1 (2016), s. 27-36
 69. ADM Hormonálne zmeny pri chronických zápalových chorobách čreva / J. Kollerová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 61, č. 12, Suppl. 5 (2015), s. 5S35-5S39
 70. ADM Expandibilné stenty v liečbe benígnych a malígnych ochorení pažeráka / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, č. 5 (2014), s. 441-450
 71. ADM Therapeutic drug monitoring in the treatment of inflammatory bowel disease with infliximab / Yashar Jalali, Anna Krajčovičová, Tibor Hlavatý
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 1 (2018), s. 41-46
 72. ADN The impact of thiopurine-S-methyltransferase genotype on the adverse drug reactions to azathioprine in patients with inflammatory bowel diseases / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 114, č. 4 (2013), s. 199-205
 73. ADN Influence of vitamin D on the expression of mRNA of cytokines in the mucosa of inflammatory bowel disease patients / Z. Vráblicová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 7 (2018), s. 408-415
 74. ADN Relapse rates of inflammatory bowel disease patients in deep and clinical remission after discontinuing anti-tumor necrosis factor alpha therapy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 117, č. 4 (2016), s. 205-211
 75. ADN The prevalence and risk factors for osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease / E. Míznerová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 114, č. 8 (2013), s. 439-445
 76. AED Faktory zodpovedné za vznik recidívy po chirurgickej liečbe Crohnovej choroby / J. Sekáč ... [et al.]
  In: Slovensko-české biomedicínske štúdie. - ISBN 978-80-8951-02-9. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV a Česká biologická spoločnosť ČSAV, 2010. - S. 51-53
 77. AEG Genotype CC in the promoter region of apoptotic fas ligand is associated with better clinical response to infliximab treatment in refractory luminal Crohn's disease compared to TT genotype / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Acta gastro-enterologica Belgica. - Vol. 67, No. 1 (2004), s. D35
 78. AEG The induction of antinuclear antibodies following infliximab treatment is not related to profound CPR down regulation / S. Vermeire ... [et al.]
  In: Acta gastro-enterologica Belgica. - Vol. 67, No. 1 (2004), s. D58
 79. AEG Toll-like receptor (TLR)-4 ASP299GLY, inflammation and response to infliximab in Crohn´s disease (CD) / M. Pierik ... [et al.]
  In: Acta gastro-enterologica Belgica. - Vol. 67, No. 1 (2004), s. D59
 80. AEG Infliximab therapy is associated with early increase in lymphocytosis irrespective of the clinical or biological response / S. Vermeire ... [et al.]
  In: Acta gastro-enterologica Belgica. - Vol. 67, No. 1 (2004), s. D64
 81. AEG Genotype TT in the promoter region of apoptotic gene fas ligand is associated with unvavorable clinical response to infliximab treatment in rerfractory luminal Crohn ś disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 126, No. 4, Suppl. 2 (2004), p. A-54
 82. AEG Inflammation and response to infliximab in CD / M. Pierik ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 126, No. 4, Suppl. 2 (2004), s. A-359
 83. AEG Polymorphisms in apoptotic genes predict response to infliximab therapy in Crohn´s disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Acta Clinica Belgica. - Vol. 59, No. 5 (2004), s. 317
 84. AEG Detection of point mutation in K-Ras oncogene at codon 12 in pancreatic carcinoma, biliary tract malignancies and stomach cancer / J. Ugorčáková ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A186
 85. AEG Prevalence of previously unrecognized and asymptomatic NAFLD among patients with metabolic risk factors / T. Koller ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 52, Suppl. 1 (2010), s. S146
 86. AEG Colorectal cancer screening in patients with ulcerative and Crohn´s colitis using chromoendoscopy and confocal endomicroscopy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 140, No. 5, Suppl. 1 (2011), s. S755
 87. AEG Vascular endothelial growth factor (VEGF) polymorphisms are implicated in susceptibility to IBD / M. Ferrante ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A441
 88. AEG Polymorphisms in apoptosis genes of extrinsic and intrinsic pathways in patients with Crohn´s disease and healthy controls / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A442-A443
 89. AEG Mannan-binding lectin gene polymorphisms are not associated with anti Saccharomyces antibodies in patients with Crohn´s disease / S. B. Joossens ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A443
 90. AFC Probiotiká ako bioterapeutiká / L. Ebringer ... [et al.]
  In: Mikrobiologie potravin. - ISBN 80-7080-519-6. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. - S. 83-93
 91. AFD Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva / K. Tomová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-4304-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 16-19
 92. AFG Vitamin D status in IBD patients: a comparison of three different assays / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 9, Suppl. 1 (2015), s. S184
 93. AFG Detection of K-ras codon 12 mutations in pancreatic carcinoma, biliary tract malignancies and stomach cancer using adapted mutant-enriched PCR method / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 53, Suppl. 6 (2004), s. A276-A277
 94. AFG Study of the interest in colonoscopic screening among first degree relatives of colorectal cancer patients / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 53, Suppl. 6 (2004), s. A192
 95. AFG Vitamin D influences health related quality of life in patients with inflammatory bowel diseases / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 2, Suppl. 1 (2014), s. A519-A520
 96. AFG Negative predictive value of transabdominal ultrasound for short-term outcomes of inflammatory bowel disease / I. Šturdík ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 2, Suppl. 1 (2014), s. A366
 97. AFG Polymorphisms in apoptotic genes fas and fas ligand significantly influence the response to infliximab in refractory luminal Crohn´s disease and show iteraction with azathioprine therapy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 53, Suppl. 6 (2004), s. A34
 98. AFG Polymorphisms in genes of the extrinsic apoptotic pathway in patients with Crohn´s disease and healthy controls / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 53, Suppl. 6 (2004), s. A144
 99. AFG Methods for detection of K-ras mutations-early diagnose of cancer / J. Ugorčáková ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas rerum naturalium. Chemica 43S. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 193-194
 100. AFG Bone turnover markers in patients with inflammatory bowel diseases / E. Kresanová ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 58, Supplement 2 (2009), s. A303
 101. AFG Dietary habits of inflammatory bowel diseases patients and healthy controls show significant differences / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 58, Supplement 2 (2009), s. A457
 102. AFG Epidemiologic risk factors related to immune system stimulation are associated with Crohn´s disease and ulcerative colitis / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 58, Supplement 2 (2009), s. A457
 103. AFG Does Crohn's disease have an effect on female fertility? / Jana Kollerová ... [et al.]
  In: Endocrine Abstracts [elektronický dokument]. - Roč. 56 (2018), s. [1-2], Abstract No. P920 [print]
 104. AFG Frequency and predictors of negative calptotectin in IBD in tertiary center / J. Letkovský ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 1, Suppl. 1 (2013), s. A510
 105. AFG Potentially harmful radiation exposure rate among inflammatory bowel disease patients is not reduced in the era of biologicals / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 1, Suppl. 1 (2013), s. A518
 106. AFG Effectiveness of the screening for latent tuberculosis in inflammatory bowel disease patients with previous BCG vaccination / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 1, Suppl. 1 (2013), s. A527
 107. AFG Functional IL12B variant interacts with response to infliximab treatment in Crohn's disease / M. Pierik ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 129, No. 3 (2005), s. 1104
 108. AFG Study on CARD15 and TLR4 polymorphisms in children with early diagnosed IBD and their family members / M. B. Mesquita ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A440
 109. AFG Myenteric ganglionitis in unaffected heal section margins predicts severe and early postoperative Crohn's disease recurrence / M. Ferrante ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A212
 110. AFG Pharmacogenetic analysis of OCTN and DLG5 polymorphisms shows further evidence for association of the OCTN TC risk haplotype with lower response to infliximab in Crohn's disease / L. Henckaerts ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A442
 111. AFG Combined immunosuppression, corticoids and menopause have significant influence on bone mineral density of IBD patients. A prospective study / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Vol. 146, No. 5, Suppl. 1 (2014), s. S245
 112. AFG Genetic polymorphisms in primary sclerosing cholangitis: a candidate gene study / L. Henckaerts ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A442
 113. AFG Three polymorphisms in apoptosis genes Fas ligand, Fas and caspase-9 predict response to infliximab therapy in luminal and fistulizing Crohn's disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A442
 114. AFG IBDQ score is a sensitive instrument to assess short-term changes in disease related quality of life in patients with luminal Crohn's disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A309
 115. AFG Oxidative damage of mtDNA in patients with Crohn´s disease / D. Baláková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 19, Suppl. 2 (2011), s. 284
 116. AFG Prediction of response to infliximab in luminal and fistulizing Crohn's disease based on a decision making model using an apoptotic pharmacogenetic index and clinical predictors / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A309
 117. AFG A stop codon mutation in the TUCAN (CARD8,cardinal) gene is associated with less favorable outcome to infliximab treatment in Crohns disease (CD) / M. Pierik ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A313
 118. AFG TUCAN (CARD8, CARDINAL) is associated with real disease, extra-intestinal manifestations and smoking in CD / M. Pierik ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A447
 119. AFG Study on DLG5 and OCTN polymorphisms shows association of the OCTN to risk haplotype with perianal and fistulizing Crohn's disease but not with susceptibility to IBD / S. Vermeire ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 128, No. 4, Suppl. 2 (2005), s. A113
 120. AFG TLR4 Asp299Gly, inflammation and response to infliximab in CD / M. Pierik ... [et al.]
  In: Gastroenterology. - Vol. 126, No. 4, Suppl. 2 (2004), s. A359
 121. AFG Quantification of faecal microflora in IBD patients using real time PCR / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. - Vol. 60, Suppl. (2013), s. 130
 122. AFG Prevalencia nedostatočnej hladiny vitamínu D u IBD pacientov a jej korelácia s aktivitou ochorenia / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P6 [online]
 123. AFG Prevalencia negatívneho kalprotektínu a jeho prediktory u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami / J. Letkovský ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P6-1P7 [online]
 124. AFG The prevalence of anemia and its predictors in an out-patient cohort of IBD patients from tertiary center / P. Zita ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 7, Supplement 1 (2013), s. S259-S260
 125. AFG Prevalence of vitamin D deficiency in IBD patients and its correlation with disease activity / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 7, Supplement 1 (2013), s. S76-S77
 126. AFG Kombinovaná imunosupresívna terapia, kortikoidy a menopuza majú signifikantný vplyv na minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov. Prospektívna štúdia / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 18, č. 3 (2013), s. 106-107
 127. AFG Prevalencia a rizikové faktory zníženej minerálnej kostnej denzity v slovenskej kohorte IBD pacientov / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 18, č. 3 (2013), s. 109
 128. AFG Cross-sectional study of the low serum concentrations of testosterone in IBD and the influence on disease activity / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 4, No. 5, Suppl. (2016), s. A253
 129. AFG Trabecular bone score in patients with inflammatory bowel diseases / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 4, No. 5, Suppl. (2016), s. A255
 130. AFG The influence of vitamin D on expression of cytokines mRNA in IBD / Z. Lešková ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 4, No. 5, Suppl. (2016), s. A432
 131. AFG Oxidative and carbonyl stress -induced DNA damage in patients with inflammatory bowel disease / D. Baláková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 18, Suppl. 1 (2010), s. 231
 132. AFG Hladiny testosterónu u pacientov s Crohnovou chorobou / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: 38. Endokrinologické dny. - ISBN 978-80-7492-220-6. - Praha : Galén, 2015. - S. 23
 133. AFG Liver injury in treated inflammatory bowel disease patients: prevalence, severity, evolution and implications for further treatment / T. Koller ... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Vol. 3, Suppl. 5 (2015), s. A332
 134. AFG Myenteric plexitis in unaffected ileal resection margins predicts severe and early postoperative Crohn's disease recurrence / M. Ferrante ... [et al.]
  In: Inflammatory Bowel Diseases. - Vol. 12, Suppl. 2 (2005), s. S29
 135. AFG Prevalence and risk factors of cholelithiasis in patients with Crohn´s disease / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Journal of Crohn's & Colitis. - Vol. 11, Suppl. 1 (2017), s. S465-S466
 136. AFG Vitamin D association with immune response in inflammatory bowel disease / K. Šoltys ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 186
 137. AFG Colorectal cancer screening in first degree relative of CRC patients, own experience / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Annales Academiae Medicae Silesiensis. - Supl. 33 (2002), s. 32
 138. AFH Imunosupresívna a biologická liečba v gravidite a počas laktácie a jej vplyv na novorodenca / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, S1 (2013), s. 13
 139. AFH Úspešnosť endoskopickej liečby pažerákových varixov v klinickej praxi / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 19
 140. AFH Liekové poškodenie pečene pri chronických zápalových chorobách čreva - 1-ročná prospektívna observačná štúdia / T. Koller ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 6 (2017), s. 540-541
 141. AFH Vplyv fajčenia na expresiu mRNA cytokínov v sliznici pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev / Zuzana Vrablicová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 18-18
 142. AFH Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD - naše prvé skúsenosti / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 529-529
 143. AFH Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy pri Crohnovej chorobe / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 18-19
 144. AFH Význam terapeutického monitorovania liečiv anti-TNF-alfa u pacientov s IBD / Anna Krajčovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 19-19
 145. AFH Klinické využitie neinvazívneho stanovenia významnej fibrózy pečene pri chronickej hepatitíde C / T. Koller ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 50-51
 146. AFH Využitie stentov v proximálnom gastrointestinálnom trakte / Tibor Hlavatý
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, č. 1 (2014), s. 57
 147. AFH Ligácia pažerákových varixov v klinickej praxi / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 33
 148. AFH Erektilná dysfunkcia u pacienta s Crohnovou chorobou liečeného azatioprínom / J. Letkovský ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, Suppl. 1 (2014), s. 17
 149. AFH Endoskopická ligácia pažerákových varixov v klinickej praxi / I. Šturdík ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, Suppl. 1 (2014), s. 28-29
 150. AFH Chirurgická liečba Crohnovej choroby - pohľad na jej vývoj / J. Sekáč ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 13, Suppl. 2 (2016), s. 16-17
 151. AFH Monitorovanie terapeutických hladín infliximabu a protilátok proti infliximabu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva / Z. Zelinková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 50
 152. AFH Vplyv carvedilolu na obehové časy pečene u pacientov s klinicky kompenzovanou cirhózou / Zuzana Fedorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 20-21
 153. AFH Súvislosť črevného mikrobiómu s výživou, metabolickými a gastroenterologickými chorobami s bariatricko-metabolickými operáciami / aut. Igo Kajaba, Henrieta Seidenberg, T Hlavatý, I Šturdík, Eva Hybenová, Ladislav Staruch, P Blažíček
  In: 1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973245-5-1. - Bratislava : Slovenská obezitologická asociácia, 2019. - S. 57-58
 154. AFH Trabekulárne kostné skóre u pacientov s Crohnovou chorobou / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 6 (2017), s. 533
 155. AFH Význam terapeutického monitorovania liečiv anti-TNF-alfa u pacientov s IBD / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 6 (2017), s. 533
 156. AFH Kontraverzie liečby Crohnovej choroby z pohľadu chirurga / J. Sekáč ... [et al.]
  In: 6. slovenský chirurgický kongres a 39. spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7097-969-3. - Košice : UPJŠ, 2012. - S. [1] [CD-ROM]
 157. AFH Ročné sledovanie pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene a identifikácia rizika pokročilej fibrózy / T. Koller ... [et al.]
  In: Hepatológia ´08. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 17-18
 158. AFH Kombinovaná imunosupresívna terapia, kortikoidy a menopauza majú signifikantný vplyv na minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov. Prospektívna štúdia / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 18
 159. AFH Genetic and clinical predictors to infliximab therapy in Crohn´s disease / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 58
 160. AFH Úspešná liečba Crohnovej choroby komplikovanej ťažkou formou pyoderma gangrenosum / E. Kresanová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 5 (2010), s. 460
 161. AFH Detekcia mutácií 12 kodóne K-ras onkogénu u malignít pankreasu, žlčového traktu a žalúdka s využitým adaptovanej Mutant-Enriched PCR metódy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Suppl. 1 (2005), s. 60
 162. AFH Prvé skúsenosti s biosimilárnym infliximabom CT-P13 u pacientov s IBD, jednoročná retrospektívna štúdia / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 152
 163. AFH Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej remisii po vysadení anti-TNF-alfa liečby - prospektívna otvorená štúdia / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, Suppl. 1 (2016), s. 18
 164. AFH Hepatotoxicita IBD liečby / T. Koller ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 154
 165. AFH Skúsenosti s liečbou biosimilárnym infliximabom CT-P13 u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami: prospektívna otvorená štúdia / Z. Lešková ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, Suppl. 1 (2016), s. 18
 166. AFH Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej alebo klinickej remisii po ukončení anti-TNFalfa terapie: prospektívna, otvorená monocentrická štúdia / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 155
 167. AFH Význam fekálneho kalprotektínu pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach / J. Letkovský ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, Suppl. 1 (2016), s. 19
 168. AFH Zmeny kostného metabolizmu u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev / E. Kresanová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 120
 169. AFH Má Crohnova choroba vplyv na zníženie fertility u žien? / J. Kollerová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 6 (2017), s. 540
 170. AFH Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva - rozšírený súbor / Roman Gardlík ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 531-531
 171. AFH Využitie biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy - popis prípadu / Tibor Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 535-535
 172. AFH Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii / Anna Krajčovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 535-535
 173. AFH LDAA v liečbe IBD / Tibor Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 536-536
 174. AFH Bezpečnosť dlhodobej liečby adalimumabom v zmysle vplyvu na hepatálne parametre / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 29, č. 3 (2015), s. 89
 175. AFH Trabekulárne kostné skóre u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi / A. Krajčovičová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 64-65
 176. AFK Elective colectomy, emergency colectomy or no colectomy at the patients with IBD / J. Sekáč ... [et al.]
  In: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. - Vol. 15, No. 3, Suppl. (2011), s. 14
 177. AFL Prvostupňoví príbuzní pacientov s kolorektálnym karcinómom prejavujú zvýšený záujem o skríningovú kolonoskopiu a v prospektívnej štúdii mali vyššiu incidenciu kolorektálnych adenomatóznych polypov v porovnaní s pacientami s negatívnou anamnézou / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Suppl. 1 (2005), s. 61
 178. BAA Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou / Tibor Hlavatý ... [et al.]
  Brno : Grifart, 2013
 179. BAB Etiológia a patogenéza nešpecifických črevných zápalových ochorení / Tibor Hlavatý
  Nitra : Enigma Publishing, 2014
 180. BBB Zdravotnícke zariadenia / A. Liptáková ... [et al.]
  In: Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. - ISBN 978-80-969507-9-9. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011. - S. 107-133
 181. BDE Diskusia k práci Foltín, J. et al.: Lynchův syndrom - přínos molekulární genetiky k diagnostice pacientů neplňujicích ICG Amsterdamská kritéria / Tibor Hlavatý
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 57, č. 5 (2003), s. 200-201
 182. BDF Endoskopická ligácia v liečbe pažerákových varixov / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 7-8 (2005), s. 414-415
 183. BDF Is there any role for prevention strategies for colorectal cancer other than population-based screening ? / T. Hlavatý, Ľ. Lukáč, I. Ďuriš
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 105, č. 5-6 (2004), s. 215-224
 184. BDF Prekancerózy hrubého čreva / Tibor Hlavatý
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 39-43
 185. BDF Ezofagogastroduodenoskopia, diagnostický a liečebný význam v súčasnosti / M. Huorka, T. Hlavatý, T. Koller
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 4 (2010), s. 147-148 a 157
 186. BDM Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu ulceróznej kolitídy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 229-240
 187. BDM Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu Crohnovej choroby / Tomáš Koller ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 1 (2018), s. 27-40
 188. BEF Legislatívne prostredie / A. Liptáková, T. Hlavatý, R. Špírová
  In: Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. - ISBN 978-80-969507-9-9. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011. - S. 71-88
 189. BEF Organizácia systému zdravotníctva na Slovensku / A. Liptáková ... [et al.]
  In: Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. - ISBN 978-80-969507-9-9. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011. - S. 91-106
 190. BFA Real time PCR quantification of faecal microflora in inflammatory bowel disease patients / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: FEMS 2013 : 5th Congres of European Microbiologists. - Leipzig : FEMS, 2013. - nestr. [1 s.]
 191. BFB Nové diagnostické a liečebné štandardy v liečbe Crohnovej choroby - kam smerujeme? / J. Sekáč ... [et al.]
  In: Diagnostické a liečebné štandardy v súčasnej chirurgii. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 10-11
 192. DAI Etiopatogenéza nešpecifických črevných zápalových ochorení / Tibor Hlavatý
  Bratislava : [s.n.], 2010
 193. EDJ Zpráva zo 16. slovensko-českého IBD dňa v Nitre / Tibor Hlavatý
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 260
 194. FAI Správa o stave zdravotníctva na Slovensku / ed. T. Hlavatý, A. Liptáková
  Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2011
 195. GII Ako rozhodne vláda o osude Fakultnej nemocnice na Rázsochách ? / T. Hlavatý
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 7 (2003), s. 6-7
 196. GII Reforma poistného systému / Tibor Hlavatý
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 21, č. 6 (2016), s. 7
 197. GII S Crohnovou chorobou sa dá žiť. Ak sa lieči rozhovor / zaznamenala Katarína Lovasová ; účastník rozhovoru Tibor Hlavatý
  In: Zdravotnícke noviny. - Pacientske listy, máj (2014), s. 16-17
 198. GII Stanovisko Študentskej komory Akademického senátu LF UK k zavedeniu kreditného systému na UK / Tibor Hlavatý
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 5 (1999), s. 6
 199. GII Pozícia biologík a stratégia biologickej liečby : Nové biologiká a ich pozícia v klinickej praxi rozhovor / zaznamenal A. Mosnárová ; účastník rozhovoru T. Hlavatý
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 10 (2017), s. 9-11
 200. GII Slovenské DRG je ako Yeti / Tibor Hlavatý
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 21, č. 3 (2016), s. 7
 201. GII Takto to ďalej ísť nemôže / Tibor Hlavatý
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 20, č. 38 (2015), s. 6