Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

 1. ABD Patofyziológia osteoporózy / J. Payer, P. Jackuliak, K. Brázdilová
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 39-72
 2. ABD Sekundárna osteoporóza / J. Payer ... [et al.]
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 131-156
 3. ACB Osteoporóza pri vybraných ochoreniach / J. Payer ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2014
 4. ACB Vybrané klasifikácie v internej medicíne / J. Payer ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2016
 5. ADC Biologic treatment in comparison to methotrexate has positive effect on trabecular bone score in rheumatoid arthritis patients: 1-year follow-up / Zdenko Killinger ... [et al.]
  In: Acta Clinica Belgica. - Roč. 74, č. 2 (2019), s. 121-125
 6. ADC Prevalence and risk factors for drug-induced liver injury among patients with rheumatic diseases treated with biological therapy: A single-center experience / Kristína Brázdilová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S157-S163
 7. ADE Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatoidnou artritídou / Kristína Brázdilová ... [et al.]
  In: Athero Review. - Roč. 3, č. 2 (2018), s. 106-108
 8. ADE Detekcia aortálnych kalcifikátov pri hodnotení bočných denzitometrických skenov / Daniel Čierny ... [et al.]
  In: Athero Review. - Roč. 3, č. 2 (2018), s. 134-136
 9. ADE Možnosť využitia celotelovej denzitometrie u pacientov s metabolickým syndrómom - meranie telesného tuku / K. Brázdilová, Z. Killinger, J. Payer
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 1 (2010), s. 26-29
 10. ADE Algoritmus liečby glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy / J. Payer, Z. Killinger, K. Brázdilová
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, č. 5 (2009), s. 506-511
 11. ADE Vzťah metabolického syndrómu a vitamínu D a kalcia / K. Brázdilová, J. Payer
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 13, č. 2 (2008), s. 57-64
 12. ADE Stroncium ranelát - efektívna možnosť liečby osteoporózy / J. Payer, P. Jackuliak, K. Brázdilová
  In: Acta Medicinae. - Roč. 4, č. 6 (2015), s. 68-71
 13. ADE Osteoporóza a vertebrogénna bolesť / D. Čierny ... [et al.]
  In: Neurologie pro praxi. - Roč. 16, č. 5 (2015), s. 269-272
 14. ADE Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: prevalence, and emerging treatment options / J. Payer, K. Brázdilová, P. Jackuliak
  In: Drug, Healthcare and Patient Safety. - Vol. 2 (2010), s. 49-59
 15. ADF Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 76-78
 16. ADF Prevencia vzniku druhej zlomeniny / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 13-15
 17. ADF Biologická liečba reumatoidnej artritídy / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 6, č. 9 (2009), s. 342-346
 18. ADF Diferenciálna diagnostika patologických fraktúr / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 83-89
 19. ADF Biologická liečba v klinickej praxi internistu / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 116-119
 20. ADF Farmakoterapia osteoporózy a adherencia pacienta / J. Payer ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 7, č. 5 (2010), s. 202-206
 21. ADF Vitamin D deficiency - a possible link between osteoporosis and metabolic syndrome / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 7 (2012), s. 412-416
 22. ADF Neštandardný spôsob liečby pacienta s Cushingovou chorobou / K. Brázdilová, P. Vaňuga, J. Payer
  In: Slovenský lekár. - Roč. 19, č. 1-2 (2009), s. 27-32
 23. ADF Pády v pokročilom veku a možnosti ich ovplyvnenia / Kristína Brázdilová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 6-8
 24. ADF Sklerotizujúca mezenteritída - diagnostická výzva / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 25-28
 25. ADF Využitie denzitometrie na meranie telesného tuku u pacientov s metabolickým syndrómom / K. Brázdilová, Z. Killinger, J. Payer
  In: Rheumatologia. - Roč. 22, č. 3 (2008), s. 117-120
 26. ADM Eighteen months of teriparatide treatment leads to improvement of bone mineral density and trabecular bone score in patients with glucocorticoids induced osteoporosis: the results from prospective follow-up (registry OSTEO.sk) / Juraj Payer ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 23, č. 4 (2018), s. 138-145
 27. ADM Význam kostnej denzitometrie v predikcii kardiovaskulárneho rizika / Zdenko Killinger ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 24, č. 1 (2019), s. 19-22
 28. ADM Weberova-Christianova choroba: kazuistika / Kristína Brázdilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 64, č. 10 (2018), s. 961-965
 29. ADN Changes in metabolic syndrome parameters after liposuction / J. Payer ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 114, č. 6 (2013), s. 349-352
 30. ADN Muskuloskeletálne zmeny pri hypotyreóze / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 27, č. 4 (2013), s. 185-189
 31. ADN Využitie bočného DXA skenu v hodnotení kalcifikátov abdominálnej aorty / D. Čierny ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 28, č. 1 (2014), s. 51-54
 32. AEC Changes in metabolic syndrome parameters after liposuction / J. Payer, K. Brázdilová
  In: Liposuction: Principles and Practice. - ISBN 9783662489017. - Berlin : Springer-Verlag, 2016. - S. 881-887
 33. AEC Obezita a choroby pohybového aparátu / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Klinická obezitológia. - ISBN 978-80-904731-7-1. - Brno : Facta Medica, 2013. - S. 241-245
 34. AED Vrodené poruchy metabolizmu / E. Šteňová, K. Brázdilová
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 980-981
 35. AED Rizikové faktory osteoporózy / J. Payer, E. Némethová, K. Brázdilová
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 73-83
 36. AED Osteoartróza / Z. Killinger, K. Brázdilová
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 970-972
 37. AED Klinické vyšetrenie pacienta s osteoporózou / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 85-91
 38. AED Denzitometrické vyšetrenie / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 93-109
 39. AED Ostatné vyšetrovacie metódy / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 111-119
 40. AED Laboratórne vyšetrenia / Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová
  In: Osteoporóza. - ISBN 978-80-89171-84-1. - Bratislava : Herba, 2012. - S. 121-129
 41. AED Periférna neuropatia axonálneho typu ako komplikácia SLE? / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Reumatológia v kazuistikách. Reumatické ochorenia v ambulancii praktického lekára. - ISBN 978-80-89607-56-3. - Bratislava : SAP, 2017. - S. 279-283
 42. AFG Vitamin D deficiency - possible link between osteoporosis and metabolic syndrome / J. Payer ... [et al.]
  In: Endocrine Reviews. - Vol. 31, No. 3, Suppl. 1 (2010), s. S1054
 43. AFG Manažment glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy v Slovenskej republike / J. Payer, Z. Killinger, K. Brázdilová
  In: 54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. - Plzeň : [s.n.], 2010. - S. [1]
 44. AFG Biologic treatment has positive on trabecular bone score to methotrexate-treated rheumatoid arthritis patients / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Boľ, sustavy, pozvonočnik. - Vol. 7, No. 4 (2017), s. 207
 45. AFG Vzťah ultrasonografických zmien a klinických prejavov syndrómu karpálneho tunela u pacientov s hypotyreózou / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 16, č. 4 (2013), s. 20
 46. AFG Možnosť využitia celotelovej denzitometrie u pacientov s metabolickým syndrómom - meranie abdominálneho tuku / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 14, č. 3 (2009), s. 119
 47. AFG Relationship between activity of rheumatoid arthritis, parameters of bone metabolism and vitamin D / L. Sterančáková ... [et al.]
  In: Osteoporosis International. - Vol. 25, Suppl. 2 (2014), s. S284
 48. AFG Ultrasound evaluation of carpal tunnel syndrom in primary hypothyroidism / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol. 73, Suppl. 2 (2014), s. 1090
 49. AFG Využitie denzitometrie pri meraní abdominálneho tuku u pacientov s metabolickým syndrómom / P. Jackuliak ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 13, Suppl. 1 (2010), s. 49
 50. AFG Vzťah rizika metabolického syndrómu a kostného statusu / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5 (2011), s. 1P22
 51. AFG Vzťah kostného statusu a metabolického syndrómu / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 16, č. 3 (2011), s. 105
 52. AFG Relabujúca polychondritída - dlhodobá účinnosť a bezpečnosť biologickej liečby / Z. Killinger ... [et al.]
  In: 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. - ISBN 978-80-906582-2-6. - Praha : Česká revmatologická společnost, 2018. - S. 77-77
 53. AFG Využitie denzitometrie na meranie abdominálneho tuku u pacientov s metabolickým syndrómom / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, Suppl. 1 (2009), s. S177-S178
 54. AFG Monoterapia vs kombinovaná liečba reumatoidnej artritídy - naše skúsenosti / D. Čierny ... [et al.]
  In: Česká revmatologie. - Roč. 24, č. 3 (2016), s. 110
 55. AFG Periférna neuropatia axonálneho typu ako komplikácia SLE? / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Česká revmatologie. - Roč. 24, č. 3 (2016), s. 113
 56. AFG Hladina vitamínu D u pacientov pred a po osteoanabolickej liečbe / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Česká revmatologie. - Roč. 22, č. 4 (2014), s. 189-190
 57. AFH Existuje spojenie medzi osteoporózou a metabolickým syndrómom? / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 115
 58. AFH Odborné usmernenie MZ SR pre diagnostiku a liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy / S. Tomková ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 129
 59. AFH Mikroskopická polyangiitída / Daniel Tobiáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S2 (2019), s. 7-7
 60. AFH Možnosti ovplyvnenia rezistentnej formy relabujúcej polychondritídy biologickou liečbou / Z. Killinger ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 29, č. 3 (2015), s. 83
 61. AFH Skúsenosti s adalimumabom v liečbe nerádiografickej formy SpA / D. Čierny ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 29, č. 3 (2015), s. 88-89
 62. AFH Bezpečnosť dlhodobej liečby adalimumabom v zmysle vplyvu na hepatálne parametre / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 29, č. 3 (2015), s. 89
 63. AFH Vzťah ultrasonografických zmien a klinických prejavov syndrómu canalis capri u pacientov s hypotyreózou - pilotná štúdia / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 15, č. 3 (2012), s. 12
 64. AFH Využitie denzitometrie v kardiológii - stanovenie metabolického rizika (meranie abdominálneho tuku, zhodnotenie aterosklarotických zmien na aorte) / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, Suppl. 1 (2009), s. 11S
 65. AFH Syndróm karpálneho tunela a tyreoidálna dysfunkcia / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, Suppl. 1 (2014), s. 10-11
 66. AFH Novšie možnosti využitia denzinometrie v osteológii a internej medicíne / Z. Killinger ... [et al.]
  In: 33. endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2010. - S. 17
 67. AFH Hypovitaminóza D - možné spojenie medzi osteoporózou a metabolickým syndrómom / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: 33. endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2010. - S. 21
 68. AFH Osteoanabolická liečba glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 19, č. 2-3 (2014), s. 69
 69. AFH Neštandardný spôsob liečby u pacienta s Cushingovým syndrómom / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 543
 70. AFH Využitie denzitometrie v iných indikáciách / Z. Killinger, K. Brázdilová, J. Payer
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 17, č. 3 (2012), s. 109
 71. AFH Význam ultrasonografie drobných kĺbov horných končatín vo vnútornom lekárstve – pilotná štúdia / D. Holováčová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 58, (2012), [s. 1] [online]
 72. AFH Klinické skúsenosti s kauzálnou liečbou postmenopauzálnej osteoporózy na Slovensku / J. Payer ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 27, č. 3 (2013), s. 133-134
 73. AFK Vzťah metabolického syndrómu a kostného statusu / K. Brázdilová ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 14, Suppl. 2 (2011), s. 41
 74. BDF Lupus liečia nielen lieky / Kristína Brázdilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Fitmagazín, Roč. 1, č. 3 (2017), s. 18-19
 75. BDF Prevencia a liečba osteoporózy pri dlhodobej liečbe glukokortikoidmi / J. Payer, K. Brázdilová
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 24-28
 76. BDF Liečba glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy / J. Payer ... [et al.]
  In: Medical Practice. - Roč. 5, č. 4 (2010), s. 22-24
 77. DAI Vzťah rizika metabolického syndrómu a kostného statusu / Kristína Brázdilová ; školiteľ Juraj Payer
  Bratislava : [s.n.], 2011