Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

  1. ADN Význam vitamínu D v andrológii / Igor Bartl, Peter Jackuliak, Juraj Payer
    In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 8 (2019), s. 255-260
  2. BFB Testis a sexuologické koreláty testosterónu / Igor Bartl
    In: Žena a hormóny. - [S.l] : [s.n.], 2019. - S. 7-7