Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

MUDr. Juraj Smaha

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Šalingová, PhD.

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p

MUDr. Igor Šturdík, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Elena Tibenská, PhD.

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť