Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/482 34 108
Publikačná činnosť

MUDr. Yashar Jalali

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Magdaléna Kovářová, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 95 323
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Poznámka
používaná e-mailová adresa kuzmaru.unb.sk
Publikačná činnosť

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

MUDr. Karin Margitfalviová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť