Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Katarína Bagiová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

MUDr. Katarína Hrubišková

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity

Estera Chovanová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/482 34 108
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť