Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kontakty na zamestnancov LF

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť

Katarína Bagiová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár

MUDr. Igor Bartl

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Zdenko Červenák

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

MUDr. Katarína Hrubišková

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Estera Chovanová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár