Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci kliniky

Vedenie kliniky

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH., FRCP
tel: 02/48 234 138
email: payerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre pedagogiku:

doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD.
tel: 02/48 234 774
email: killingerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

MUDr. Ján ŠTEVLÍK
tel: 02/48 234 605
email: stevlikru.unb.sk

Tajomník kliniky:

prof. MUDr. Tibor HLAVATÝ, PhD.
tel. 02/48 234 770
email: tibor.hlavatygmail.com

Fakultní zamestnanci

Profesori:

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc., FRCP, FESC - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Tibor HLAVATÝ, PhD. - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH., FRCP - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., FRCP - odbor Vnútorné choroby
prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. - odbor Farmakológia

Docenti:

doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Gabriel KAMENSKÝ, CSc., FESC - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Tomáš KOLLER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH. - odbor Vnútorné choroby 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Kristína BRÁZDILOVÁ, PhD.
MUDr. Katarína HRUBIŠKOVÁ
MUDr. Anna KRAJČOVIČOVÁ, PhD.
MUDr. Jana KOLLEROVÁ
MUDr. Martin KUŽMA, PhD.
MUDr. Patrícia PÁLENÍKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuzana PIEŠŤANSKÁ

Doktorandi

Interní doktorandi:

MUDr. Zuzana LEŠKOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)
MUDr. Yashar JALALI (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)

Externí doktorandi:

MUDr. Monika ADAMCOVÁ (školiteľ: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.)
MUDr. Jihad Bou EZZEDDINE (školiteľ: prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.)
MUDr. Jana KOLLEROVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Magdaléna KOVÁŘOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.)
MUDr. Dušan PÁVAI (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Ján ŠTEVLÍK (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Igor ŠTURDÍK (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)
MUDr. Martin TKÁČIK (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.) 

Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva

Vedúci: Prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.

Zdravotnícki zamestnanci

MUDr. Monika ADAMCOVÁ
MUDr. Eva AKUBŽANOVÁ
MUDr. Miriam AVRAMOVOVÁ
MUDr. Adriana BEDNÁROVÁ, PhD.
MUDr. Zora BREZOVÁ
MUDr. Daniel ČIERNY, PhD.
MUDr. Anton DLESK, PhD.
MUDr. Martin HUORKA, CSc.
MUDr. Victor IBARA
MUDr. Vladimír KLINOVSKÝ
MUDr. Martina KLINOVSKÁ (t.č. MD)
MUDr. Gabriela KOVÁČOVÁ
MUDr. Magdaléna KOVÁŘOVÁ (t.č. MD)
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ
MUDr. Eva LAZAROVÁ
MUDr. Darina NÁVRATOVÁ
MUDr. Ján PÁLEŠ, PhD.
MUDr. Tomáš PETROVIČ, PhD.
MUDr. Tibor SEDLÁK
MUDr. Igor ŠTURDÍK
MUDr. Zuzana TOMLEINOVÁ
MUDr. Jozef TÓTH
MUDr. Vladimír VALKO