Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci kliniky

Vedenie kliniky

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
tel: 02/48 234 138
email: payerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre pedagogiku:

doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD.
tel: 02/48 234 774
email: killingerru.unb.sk

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

MUDr. Ján ŠTEVLÍK
tel: 02/48 234 605
email: stevlikru.unb.sk

Tajomník kliniky:

doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD., MPH, FEFIM
tel. 02/48 234 108
email: peter.jackuliakfmed.uniba.sk 

Vedúci Jednotky klinického výskumu:

prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.
email: kyselovic@uniba.sk

Fakultní zamestnanci

Profesori:

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc., FRCP, FESC - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Tibor HLAVATÝ, PhD. - odbor Vnútorné choroby
prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH., FRCP, FEFIM - odbor Vnútorné choroby
prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. - odbor Farmakológia (úv.)

Docenti:

doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD., MPH, FEFIM - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Zdenko KILLINGER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Tomáš KOLLER, PhD. - odbor Vnútorné choroby
doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH. - odbor Vnútorné choroby (úv.)
doc. MUDr. Martin KUŽMA, PhD. - odbor Vnútorné choroby 
doc. MUDr. Zuzana ŽILINSKÁ, PhD., MHA, MPH. - odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Igor BARTL (úv.)
MUDr. Katarína HRUBIŠKOVÁ (úv.)
MUDr. Yashar JALALI
MUDr. Magdaléna KOVÁŘOVÁ, PhD.
MUDr. Patrícia PÁLENÍKOVÁ, PhD. (úv.)
MUDr. Juraj SMAHA
MUDr. Peter VAŇUGA, PhD., MPH. (úv.)

Odborní zamestnanci vo výskume:

PharmDr. Adriana ADAMIČKOVÁ, PhD.
RNDr. Zdenko ČERVENÁK
prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. (úv.)
Mgr. Barbara ŠALINGOVÁ
RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD. (úv.)

<output>PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.</output>

Doktorandi

Interní doktorandi:

MUDr. Petra VRBOVÁ (školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)

Externí doktorandi:

MUDr. Igor BARTL (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH (školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH)
MUDr. Monika JALALI (školiteľ: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.)
MUDr. Yashar JALALI (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)
MUDr. Martin JANKOVSKÝ (školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH)
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Katarína PASTÍROVÁ (školiteľ: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.)
MUDr. Dušan PÁVAI (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Simona PAVÚKOVÁ (školiteľ: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.)
MUDr. Diogo Augusto MIRANDA (školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP)
MUDr. Pavol MOLČAN (školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)
MUDr. Samuel NACHTMANN (školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)
MUDr. Juraj SMAHA (školiteľ: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH)
MUDr. Martin TKÁČIK (školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.)

Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva

Vedúci JKV:

Prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.

Vedeckí pracovníci:

PharmDr. Adriana ADAMIČKOVÁ, PhD.
RNDr. Zdenko ČERVENÁK
Mgr. Barbara ŠALINGOVÁ
RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD. (úv.)

Zdravotnícki zamestnanci

MUDr. Eva AKUBŽANOVÁ
MUDr. Alexandra BOŠANSKÁ (t.č. MD)
MUDr. Zora BREZOVÁ
MUDr. Soňa DUBECKÁ, PhD.
MUDr. Martin HUORKA, CSc.
MUDr. Victor IBARA
MUDr. Monika JALALI
MUDr. Martin JANKOVSKÝ
doc. MUDr. Gabriel KAMENSKÝ, CSc., FESC (úv.)
MUDr. Mehriziyo KHOLMIRZAEVA
MUDr. Martina KLINOVSKÁ
MUDr. Gabriela KOVÁČOVÁ
MUDr. Zuzana KUŽMOVÁ
MUDr. Eva LAZAROVÁ
MUDr. Diogo Augusto MIRANDA
MUDr. Samuel NACHTMANN
MUDr. Darina NÁVRATOVÁ (úv.)
MUDr. Ján PÁLEŠ, PhD.
MUDr. Katarína PASTÍROVÁ
MUDr. Simona PAVÚKOVÁ
MUDr. Tomáš PETROVIČ, PhD.
MUDr. Tibor SEDLÁK
MUDr. Zuzana ŠTEFAŇÁKOVÁ (t.č. MD)
MUDr. Zuzana TOMLEINOVÁ