Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

4. ročník

Zimný semester 2017/18

Gestorská klinika pre výučbu "Internej medicíny 2" pre 4. ročníka VL v zimnom semestri 2017/18 je V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava.

Gestor výučby: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

 

Prednášky a stáže

Prednášky z "Internej medicíny 2" prebiehajú vo Viacúčelovej sále Nemocnice Ružinov (prízemie, vpravo od vrátnice). Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke V. internej kliniky LFUK.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Testové preskúšanie (zápočtový test) zrealizujú kliniky, na ktorých výučba prebieha a to v dvoch možných termínoch:
1. na poslednej stáži danej študijnej skupiny alebo
2. v zápočtovom týždni či počas skúškového obdobia
O termíne má právo rozhodnúť prednosta kliniky, na ktorej výučba prebieha. Termíny zverejní prednosta príslušnej kliniky v systéme AIS a na webovej stránke kliniky. Prihlasovanie na testové preskúšanie je cez systém AIS2.

PREDNÁŠKY z Internej medicíny 2 - 4. ročník ZS 2017/18

Čas: UTOROK od 14:30 do 17:20 hod v 3. - 14. týždni
Miesto: Viacúčelová sála UNB - Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 - prízemie (vedľa vrátnice vpravo)

03.10. 2017
Choroby dýchacích ciest. Pneumónia a absces pľúc. Choroby pleury a mediastína
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

10.10.2017
Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiale. Bronchiektázie. Nádory pľúc.
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

17.10.2017
Choroby pažeráka. Gastritídy. Peptický vred. Nádory žalúdka.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

24.10.2017
Hnačka. Obstipácia. Funkčná dyspepsia. Divertikulóza.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

01.11.2017 - SVIATOK

07.11.2017
Choroby tenkého čreva. Malabsorpčný syndróm. Celiakia.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

14.11.2017
Zápalové ochorenia čriev. Crohnova choroba. Ulcerózna kolitída.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

21.11.2017
Choroby hrubého čreva. Nádory hrubého čreva. Ileus. Mezenteriálna ischémia.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

28.11.2017
Choroby pečene. Hepatitídy. Metabolické ochorenia pečene.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

05.12.2017
Cirhóza pečene. Portálna hypertenzia. Hepatocelulárny karcinóm.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

12.12.2017
Choroby pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída. Nádory pankreasu.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

19.12.2017
Choroby žlčníka a žlčových ciest.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Účasť na prednáškach je povinná. Na každej prednáške bude kontrolovaná prezencia (musíte sa osobne podpísať).

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej medicíny 2

Náplňou výučby v zimnom semestri je pneumológia, gastroenterológia a hepatológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v pneumológii, gastroenterológii a hepatológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. 

Stáže: 
  1. Vyšetrenie pacienta s ochorením dýchacieho systému. Klinický pohľad na zápaly a nádory priedušiek a pľúc, absces pľúc. Chronická obštrukčná choroba pľúc z pohľadu klinika. Pleurálna punkcia. 
  2. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.
  3. Symptómy a syndrómy v gastroenterológii. Základy fyzikálneho vyšetrenia pacienta s ochorením GIT. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy. Punkcia ascitu.
  4. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. 
  5. Hepatológia – ochorenia pečene, ich patogenéza, diagnostika, základné terapeutické princípy. Biopsia pečene.
  6. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením gastrointestinálneho traktu, vrátane návrhu relevantných pomocných vyšetrení. 

Zápočtový test sa píše v termíne,ktorý určí prednosta kliniky, kde výučba prebieha (ak nie je garantom alebo gestorom určené inak).

Výučba v Simulačnom centre - zimný semester

Do výučby predmetu "Interná medicína 2" je povinne zaradená jedna stáž na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. 

Vzhľadom na kapacity ústavu sa rozhodlo, že v jeden deň budú absolvovať stáž 2 študijné skupiny s rozličným začiatkom výučby:

  • jedna študijná skupina bude mať výučbu od 8:00 do 11:00 hod
  • druhá študijná skupina bude mať výučbu od 11:30 do 14:30 hod

Medici danej skupiny sa v daný čas dostavia priamo na Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Sasinkova ul. 4 (v ten deň nemajú stáž na príslušnej klinike).

Rozpis stáži pre jednotlivé skupiny