Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné materiály

Internistický chorobopis

Skriptá EKG v praktickom živote

Farmakoterapia v internej medicíne

Kritéria pre racionálnu farmakoterapiu (skriptá)
Autori: A. Gažová, J. Kyselovič

Princípy receptúrnej propedeutiky (skriptá)
Autori: A. Gažová, J. Kyselovič

Skriptá ÚVOD DO NEMOCNIČNEJ MEDICÍNY

Prednášky 3.ročník - INTERNÁ PROPEDEUTIKA

Prednáška 1 - Anamnéza, zdravotná dokumentácia, základy internej medicíny

Prednáška 2 - Status praesens generalis, vyšetrenie hlavy a krku

Prednáška 3 - Príznaky a syndrómy v medicíne 

Prednáška 4 - EKG (vzhľadom na charakter prednášky ju nezverejňujeme)

Prednáška 5 - Zobrazovacie metódy a laboratórne vyšetrenia

Prednáška 6 - Kardiologický pacient

Prednáška 7 - Pneumologický pacient

Prednáška 8 - Gastroenterologický pacient

Prednáška 9a - Endokrinologický pacient
Prednáška 9b - Diabetologický pacient

Prednáška 10 - Reumatologický pacient 

Prednáška 11 - Nefrologický pacient 

Prednáška 12 - Hematologický pacient

Prednáška 13 - Angiologický pacient

Prednášky 5. ročník - INTERNÁ MEDICŃA 4

Prednáška 1 - Ochorenia štítnej žľazy 

Prednáška 2 - Ochorenia nadobličiek

Prednáška 3 - Ochorenia prištítnych teliesok a Osteoporóza

Prednáška 4 - Diabetológia 

Prednáška 5 - Komplikácie diabetes mellitus 

Prednáška 6 - Poruchy metabolizmu

Štandardné postupy MZ SR

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a Preventívne postupy

Stránka Ministerstva zdravotníctva SR venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva.

6. ročník VL

Výberové semináre, ktoré odpadli:

Prezentácie zo stáží v kardiológii na NÚSCH:

Prezentácie zo stáží v hematológii sú pridané na portál MEFANET

Prezentácie zo stáží v onkológii:

Prezentácia z laboratórnej medicíny:

Zaujímavé výučbové stránky

Simulácia manažmentu pacienta s COVID-19

Rutherford Medicine
Výučbové videá hlavne z oblasti kardiológie.