Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné materiály

Internistický chorobopis

Nové skriptá EKG v praktickom živote_ECG in real life

Prednášky 3.ročník - INTERNÁ PROPEDEUTIKA - 2016/17

Prednáška 1 - Anamnéza, zdravotná dokumentácia, základy internej medicíny

Prednáška 2 - Status praesens generalis, vyšetrenie hlavy a krku

Prednáška 3 - Príznaky a syndrómy v medicíne 

Prednáška 4 - EKG (vzhľadom na charakter prednášky ju nezverejňujeme)

Prednáška 5 - Zobrazovacie metódy a laboratórne vyšetrenia

Prednáška 6 - Kardiologický pacient

Prednáška 7 - Pneumologický pacient

Prednáška 8 - Gastroenterologický pacient

Prednáška 9a - Endokrinologický pacient
Prednáška 9b - Diabetologický pacient

Prednáška 10 - Reumatologický pacient 

Prednáška 11 - Nefrologický pacient 

Prednáška 12 - Hematologický pacient

Prednáška 13 - Angiologický pacient

Gastroenterológia a hepatológia