Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odkazy na webové stránky

Časopis Clinical Osteology

Časopis Clinical Osteology 

Časopis Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS. Časopis sa zameriava v interdisciplinárnom kontexte na problematiku patológie metabolizmu kostí, na problematiku metabolických ochorení zasahujúcich do metabolizmu kostí, na problematiku diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby týchto ochorení, najmä osteoporózy, a v neposlednom radu aj prevencie týchto ochorení.

Štandardné postupy MZ SR

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a Preventívne postupy

Stránka Ministerstva zdravotníctva SR venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva.