Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

V. interná klinika LFUK a UNB - Nemocnica Ružinov Vás pozýva na odborné lekárske semináre.

Semináre sa konajú každú stredu v semestri príslušného akademického roku v zasadačke kliniky na 8. poschodí (chodba 8B).

Začiatok seminárov je  o 14:00 hod.

Trvanie prednášky: 45 minút + 15 minút diskusia

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Organizačné zabezpečenie:
MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.
Tel.: 02/48 234 181
E-mail: tomaspetrovic@centrum.cz 

Program seminárov

Zimný semester 2021/22