Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

V. interná klinika LFUK a UNB - Nemocnica Ružinov Vás pozýva na odborné lekárske semináre.

Semináre sa konajú každú stredu v semestri príslušného akademického roku v zasadačke kliniky na 8. poschodí (chodba 8B).

Začiatok seminárov je  o 14:00 hod.

Trvanie prednášky: 45 minút + 15 minút diskusia

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Organizačné zabezpečenie:
MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.
Tel.: 02/48 234 181
E-mail: tomaspetrovic@centrum.cz 

Program seminárov - zima 2017/18

Dátum Prednášajúci Téma
20.09.2017 MUDr. M. Kužma, PhD. Hypofosfatázia
27.09.2017 MUDr. A. Bednárová, PhD. Zriedkavá príčina tyreotoxikózy
04.10.2017 MUDr. D. Holováčová, PhD. Obhajoba atestačnej práce z endokrinológie
11.10.2017 MUDr. A. Dlesk, PhD. Disekcia aorty
18.10.2017 MUDr. M. Kalivodová Manažment ATB liečby podľa hladiny prokalcitonínu
25.10.2017 MUDr. A. Krajčovičová, PhD. Obhajoba atestačnej práce z vnútorného lekárstva
08.11.2017 MUDr. M. Tedla, PhD. ORL chirurgia v službách endokrinológie
15.11.2017 MUDr. M. Avramovová Empagliflozín - nielen na liečbu glykémie
22.11.2017 MUDr. V. Klinovský Eozinofilná ezofagitída
29.11.2017 MUDr. I. Šturdík Sklerotizujúca mezenteritída
06.12.2017 Doc. MUDr. T. Koller, PhD. Manažment hepatálnej encefalopatie
13.12.2017 MUDr. J. Páleš, PhD. Liečba rakoviny a kardiovaskulárna toxicita
20.12.2017 MUDr. Z. Piešťanská Vplyv betablokátora na hemodynamické parametre u pacientov s cirhózou pečene
10.01.2018 MUDr. K. Brázdilová, PhD. Zriedkavé systémové ochorenia spojiva
17.01.2018 MUDr. Z. Lešková Imunosupresívna liečba u pacientky s ulceróznou kolitídou po transplantácii obličky
24.01.2018 MUDr. T. Petrovič, PhD. Pľúcnu embóliu je lepšie mať
31.01.2018 MUDr. M. Adamcová Možnosti liečby NOAK
07.02.2018 MUDr. E. Akubžanová Arytmogénna kardiomyopatia pravej komory
14.02.2018 MUDr. D. Čierny, PhD. Weber-Christianova choroba - kazuistika
21.02.2018 MUDr. P. Páleníková, PhD. Ochorenia nadobličiek
28.02.2018 MUDr. J. Kollerová Antimullerov hormón ako marker ovariálnej rezervy