Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

V. interná klinika LFUK a UNB - Nemocnica Ružinov Vás pozýva na odborné lekárske semináre.

Semináre sa konajú každú stredu v semestri príslušného akademického roku v zasadačke kliniky na 8. poschodí (chodba 8B).

Začiatok seminárov je  o 14:00 hod.

Trvanie prednášky: 45 minút + 15 minút diskusia

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Organizačné zabezpečenie:
MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.
Tel.: 02/48 234 181
E-mail: tomaspetrovic@centrum.cz 

Program seminárov - letný semester 2018/19

13.03.2019
MUDr. Klinovský Vladimír
Hodnotenie anorektálnej funkcie

20.03.2019
MUDr. Vrbová Petra
Manažment pacientov s dekompenzovanou formou cirhózy pečene

27.03.2019
MUDr. Šidíková Lucia
Infekcie dolných ciest dýchacích

03.04.2019
MUDr. Tobiáš Daniel
Management Crohnovej choroby po chirurgickej resekcii

10.04.2019
MUDr. Štěpán Jakub
Možnosti infúznej liečby

17.04.2019
MUDr. Akubžanová Eva
Čo môžeme urobiť pre pacienta so zlyhávajúcim srdcom

24.04.2019
MUDr. Smaha Juraj
Diferenciálna diagnostika synkopálnych stavov

15.05.2019
MUDr. Hrubišková Katarína, MUDr. Brázdilová Kristína, PhD.
Autoprotilátky – význam vyšetrenia, indikácie, interpretácia

22.05.2019
MUDr. Kovářová Magdaléna
Diagnostika a liečba PAO

29.05.2019
MUDr. Šturdík Igor, PhD.
Manažment akútneho krvácania z horného GITu

05.06.2019
MUDr. Páleš Ján, PhD.
Liečba arteriálnej hypertenzie – odporúčania

12.06.2019
MUDr. Avramovová Miriam
Ako znížiť riziko hypoglykémie pri liečbe inzulínom

19.06.2019
MUDr. Štefaňáková Zuzana
Sepsa

26.06.2019
MUDr. Adamcová Monika
Vplyv biologickej liečby na kardiovaskulárny systém u pacientov s reumatoidnou artritídou

Na stiahnutie