Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

=Novinky=

!!! Príjmeme lekárov na kliniku !!!

Milí študenti, absolventi lekárskej fakulty

V. interná klinika LFUK a UNB príjme do pracovného pomeru lekárov a absolventov lekárskej fakulty.

Pre bližšie informácie kontaktujte sekretariát kliniky.

Email: katarina.bagiovafmed.uniba.sk 

Tel.: +421 2 48 234 318
       +421 2 48 234 108

ECTS Kurz o kostných markeroch

Všetkým lekárom zaoberajúcich sa osteológiou dávame do pozornosti KURZ O KOSTNÝCH MARKEROCH organizovaný Společností pro metabolické onemocnění skeletu ČLS JEP za podpory European Calcified Tissue Society (ECTS).

Kurz sa bude konať 11. mája 2018 v Brne.

Pozvánka 

Všetky informácie nájdete na webovej stránke

Sme presvedčení že uvedený medzinárodný kurz bude prínosom do klinickej praxe.

Nové skriptá o EKG

Kolektív autorov vydal v roku 2017 nové praktické skriptá pre výučbu medikov

Hodosy J., Jackuliak P., Števlík J., Payer J
EKG V PRAKTICKOM ŽIVOTE (ECG IN REAL LIFE) 

Publikácia je v elektronickej verzii stiahnuteľná aj cez Akademickú knižnicu LFUK alebo Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK