Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

=Novinky= DISTANČNÉ ŠTÚDIUM

Milí študenti v tejto časti budeme zverejňovať študijné materiály a informácie potrebné k samoštúdiu počas prerušenej výučby na LF UK t.j. v období do 9. 3. 2020 do 21. 3. 2020.

V prípade dotazov a otázok nás kontaktujte emailom:
katarina.bagiovafmed.uniba.sk
peter.jackuliakfmed.uniba.sk

3. ročník VL

Odporúčame individuálne štúdium EKG

Po obnovení výučby bude z uvedených materiálov test/písomka na overenie Vašich vedomostí.

6. ročník VL

Výberové semináre, ktoré odpadli:

Prezentácie zo stáží v kardiológii na NÚSCH:

Prezentácie zo stáží v hematológii sú pridané na portál MEFANET

Prezentácie zo stáží v onkológii:

Prezentácia z laboratórnej medicíny:

Informácie k vírusu Covid-19

Manažmentu pacienta so susp. alebo potvrdenou infekciou COVID-19 podľa Ministerstva zdravotníctva SR:

Iné stránky:

Zahraničné stránky: