Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

=Novinky= DISTANČNÉ ŠTÚDIUM

Milí študenti v tejto časti budeme zverejňovať študijné materiály a informácie potrebné k samoštúdiu počas prerušenej výučby na LF UK t.j. v období do 9. 3. 2020 do 21. 3. 2020.

V prípade dotazov a otázok nás kontaktujte emailom:
katarina.bagiovafmed.uniba.sk
peter.jackuliakfmed.uniba.sk

Zápočtový test z Internej medicíny 1

Zápočtový test z Internej medicíny 1 sa bude realizovať online v nasledovných termínoch:

 • 05.06.2020 o 9:00 hod
 • 12.06.2020 o 9:00 hod 
 • 03.07.2020 o 9:00 hod

Prihlasovanie je možné cez systém AiS-2. Následne prihlásení študenti dostanú presné inštrukcie na realizáciu testu cez systém MS Teams.

Podmienka prihlásenia sa na zápočtový test z Internej medicíny 1 je úspešné absolvovanie skúšky z Internej propedeutiky.

V prípade potreby pre bližšie informácie kontaktujte náš sekretariát: katarina.bagiovafmed.uniba.sk 

Skúška z Internej propedeutiky

Test

Test pred skúškou z Internej propedeutiky sa bude písať hromadne v týchto možných termínoch: 

 • 27.04.2020 o 9:00 hod
 • 29.04.2020 o 9:00 hod
 • 04.05.2020 o 9:00 hod

  Úspešné absolvovanie testu (získanie viac ako 60%) je podmienkou pripustenia k ústnej skúške. Test píšu len študenti, ktorí test ešte neabsolvovali, ale získali z neho hodnotenie Fx.

  Technické podrobnosti testu (použitie MS Teams alebo Moodle) oznámime dodatočne a všetkým študentom, ktorí nemajú test budú zaslané aj emailom.

  Ústna skúška

  Ústne skúšanie bude v období od 4.5.2020 do 3.7.2020. Skúška bude realizovaná cez systém MS Teams.

  Prihlasovanie na skúšku

  Termíny skúšky sú vypísané v AiS-2, cez ktorý sa študenti aj prihlasujú. Začiatok prihlasovania je od utorka 28.4.2020 od 21:00 hod. Upozorňujeme študentov, že prihlasovanie a odhlasovanie na termín má stanovený presný dátum a čas (viď. tabuľka).

  dátum počet študentov

  prihlasovanie a odhlasovanie do 13:00 hod

  4.5. 5 do 29.4.
  7.5. 5 do 5.5.
  14.5. 5 do 12.5.
  15.5. 5 do 13.5.
  21.5. 10 do 19.5.
  22.5. 5 do 20.5.
  26.5. 5 do 22.5.
  28.5. 5 do 26.5.
  4.6. 5 do 2.6.
  9.6. 5 do 5.6.
  11.6. 5 do 9.6.
  18.6. 10 do 16.6.
  26.6. 4 do 24.6.
  30.6. 5 do 26.6.
  2.7. 5 do 30.6.

  3. ročník VL

  Odporúčame individuálne štúdium EKG

  Po obnovení výučby bude z uvedených materiálov test/písomka na overenie Vašich vedomostí.

  6. ročník VL

  Výberové semináre, ktoré odpadli:

  Prezentácie zo stáží v kardiológii na NÚSCH:

  Prezentácie zo stáží v hematológii sú pridané na portál MEFANET

  Prezentácie zo stáží v onkológii:

  Prezentácia z laboratórnej medicíny:

  Zaujímavé výučbové stránky

  Simulácia manažmentu pacienta s COVID-19

  Rutherford Medicine
  Výučbové videá hlavne z oblasti kardiológie.

  Informácie k vírusu Covid-19

  Manažmentu pacienta so susp. alebo potvrdenou infekciou COVID-19 podľa Ministerstva zdravotníctva SR:

  Iné stránky:

  Zahraničné stránky: