Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zoznam študentov

Absolventi špecializačného štúdia

Špecializačná skúška 24.11.2016:

MUDr. Veronika Suchá

MUDr. Igor Šturdík 

 

Špecializačná skúška 24.10.2013:

MUDr. Zuzana Pekarovičová