Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Školiace akcie

Informácie o školiacich akciách, termínoch konania kurzov a skúšok nájdete na webovej stránke LFUK v časti venovanej špecializačnému štúdiu - TU.

Kontakty:

V. interná klinika LFUK a UNB
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02/48 234 282
Email: tibor.hlavatygmail.com  

 

Dekanát LFUK
Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava
Tel.: 02/59 357 403
Email: eva.petrusovafmed.uniba.sk