Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Gastroenterológia - špecializačné štúdium

Gastroenterológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu.
Gastroenterológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia.
Špecializačné štúdium trvá päť rokov a šesť mesiacov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore GASTROENTEROLÓGIA.

Odborný garant: Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.