Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zoznam študentov

Absolventi špecializačného štúdia

 

Špecializačná skúška: 01.12.2017

MUDr. Juliana Gregová

MUDr. Dana Holováčová, PhD.

MUDr. Ivana Ságová, PhD.

 

Špecializačná skúška: 01.12.2016

MUDr. Marián Štrbák

 

Špecializačná skúška: 28.11.2014

MUDr. Natália Čamborová

MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Eva Némethová, PhD. (rod. Lalciková)

 

Špecializačná skúška: 23.11.2012

MUDr. Adriana Bednárová, PhD. (rod. Baňárová)

MUDr. Andrea Boháčiková

MUDr. Zuzana Šípošová (rod. Teliarová)