Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Galéria

ENDO-DIA-REUMA team

obrázok lekárov

Pracovisko

Endokrinologická ambulancia
Denzimetrické pracovisko
Intenzívne lôžko na JIS
Sonograf na vyšetrenie štítnej žľazy a PAB