Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomanti na klinike

Ukončenie DP v septembri 2018

Michal Pečík
Téma:  Veľkosť lipoproteínových partikúl u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
Vedúci DP: prof. MUDr. A. Dukát, CSc., FRCP, FESC. 

Patrik Hudec
Téma:  Prínos sonografie v hodnotení subklinickej aktivity reumatoidnej artritídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. 

Barbora Takáčová
Téma:  Extracelulárna DNA ako marker aktivity ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami 
Vedúci DP: prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD. 

Ukončenie DP v septemberi 2019

Dóra Kublihová
Téma: Hormonálna aktivita incidentalómov nadobličiek
Vedúci DP: MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Barbora Matošová
Téma: Subklinický nešpecificky zápal čreva u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Veronika Martikáňová
Téma: Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatickymi chorobami 
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Eva Mlynáriková
Téma: Hormonálne zmeny u gastrointestinálnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Konzultant: MUDr. Jana Kollerová

Salim Miroslav Mohamad
Téma: Kyselina močová ako rizikový marker kardiovaskulárnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Samuel Nachtmann
Téma: Maskovaná hypertenzia
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Dušan Oravec
Téma: Chronické srdcové zlyhanie - stav na Slovensku
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Barbora Sližková
Téma: Sarkopénia u pacientov s diabetes mellitus 
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Tatiana Slobodová
Téma: Osteoporóza a diabetes mellitus 
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Dáša Stojkovičová
Téma: Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení v klinickej praxi
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Konzultant: MUDr. Anton Dlesk, PhD.