Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomanti na klinike

Ukončenie DP v roku 2022/23

Daniela Dekanová

Téma: Primárna hyperparatyreóza - efekt liečby na vybrané klinické parametre
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Daniela Tibenská
Téma: Vplyv transplantácie obličky na minerálovú a kostnú chorobu
Vedúci DP: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Dominika Cibulková
Téma: Účinnosť a bezpečnosť liečby komplexných fistúl kmeňovými bunkami (darvadstrocelom) u pacientov s perianálnou formou Crohnovej choroby 
Vedúci DP:doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MP

Eleni Skroumpi
Téma: Intestinal Barrier in Patients Liver Cirrhosis
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Hendrik Busche
Téma: Kyselina močová ako rizikový marker kardiovaskulárnych ochorení
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Jana Hamarová
Téma: Vplyv premedikácie indometacínom na výskyt postERCP pankreatitídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Linus Ernst Sauckel
Téma: Darvadstrocel in the Therapy of Perianal Crohn's Disease
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lukas Severin Moritz Schwende
Téma:New biomarkers for heart failure patients
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Martin Straka
Téma:Subakútna tyreoiditída a COVID19
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Mathea Christiane Rießner
Téma: Low Dose Azathioprine Allopurinol Combination Therapy in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Peter Michael Simovic
Téma: Adverse Effects of Growth Hormone Replacement in Adults
Vedúci DP: doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Tatiana Španková
Téma: Riziko prenosu infekcie od darcu orgánu na príjemcu transplantátu
Vedúci DP: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.