Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomanti na klinike

Ukončenie DP v septemberi 2019

Eva Kršáková
Téma: Vplyv príjmu vitamínu D  na kvalitu kosti
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD.

Dóra Kublihová
Téma: Hormonálna aktivita incidentalómov nadobličiek
Vedúci DP: MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Barbora Matošová
Téma: Subklinický nešpecificky zápal čreva u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Veronika Martikáňová
Téma: Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatickymi chorobami 
Vedúci DP: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Eva Mlynáriková
Téma: Hormonálne zmeny u gastrointestinálnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Konzultant: MUDr. Jana Kollerová

Salim Miroslav Mohamad
Téma: Kyselina močová ako rizikový marker kardiovaskulárnych ochorení
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Samuel Nachtmann
Téma: Maskovaná hypertenzia
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Dušan Oravec
Téma: Chronické srdcové zlyhanie - stav na Slovensku
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC

Anna Polomská
Téma: Vplyv substitúcie vitamínu D na aktivitu ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Barbora Sližková
Téma: Sarkopénia u pacientov s diabetes mellitus 
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Tatiana Slobodová
Téma: Diabetická nefropatia a kosť
Vedúci DP: doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Dáša Stojkovičová
Téma: Vplyv dlhodobej liečby rastovým hormónom na kosť
Vedúci DP: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Darina Valková
Téma: Osteoporóza pri chronickom sdrcovom zlyhávaní
Vedúci DP: MUDr. Martin Kužma, PhD.